Safari i Kenya och Tanzania – savannen.com

Safari Patrol
www.savannen.com
info@safaripatrol.se

Rödnäbbad toko i Tarangire.

Rödnäbbad toko i Tarangire.

Djur och natur:

Artlista: Fåglar

Listan nedan innehåller svenska och engelska namn på fågelarter som förekommer i Östafrika, sammanlagt nästan 1 400 arter. Alla arter förekommer inte överallt i regionen, utan utbredningen varierar från allmän till lokal. Vissa arter har bara observerats enstaka gånger. Andra arter är flyttfåglar och förekommer årstidsvis i regionen.

Du kan även hämta artlistan i pdf-format.

En kortare artlista över 180 fågelarter som ofta observeras i Tanzania och Kenya finns på sidan Artlista: Fåglar – vanliga arter.

 

Artlista i fickformat

Om du vill ha med dig en kort artlista på safari kan du hämta och skriva ut vår safarilathund, som bland annat har listor över däggdjur och fåglar.

Mer om lathunden

Djur- och fågelböcker

För dig som är extra intresserad av djur- och fågellivet finns det böcker om de afrikanska djuren på både svenska och engelska.

Mer om djurböcker

 

 

Latin Svenska Engelska
  Strutsar Ostriches
Struthio camelus, Struthio camelus massaicus massajstruts ostrich, Massai ostrich
Struthio molybdophanes, Struthio camelus molybdophanes somalistruts Somali ostrich
  Fregattfåglar Frigatebirds
Fregata ariel mindre fregattfågel lesser frigatebird
Fregata minor större fregattfågel greater frigatebird
  Albatrosser, liror, stormsvalor, valfåglar Albatrosses, shearwaters, storm-petrels, prions
Anous stolidus brun noddy brown noddy
Anous tenuirostris mindre noddy lesser noddy
Bulweria fallax arabpetrell Jouanin's petrel
Daption capense brokpetrell

Cape petrel

Diomedea cauta, Thalassarche cauta gråkindad albatross shy albatross
Diomedea melanophris, Thalassarche melanophris svartbrynad albatross black-browed albatross
Fregetta tropica svartmagad stormsvala Black-bellied storm-petrel
Macronectes giganteus sydlig jättestormfågel southern giant-petrel, Antarctic giant-petrel
Macronectes halli nordlig jättestormfågel northern giant-petrel, Hall's giant-petrel
Oceanodroma leucorhoa klykstjärtad stormsvala Leach's storm-petrel
Oceanodroma matsudairae Matsudairas stormsvala Matsudaira's storm-petrel
Oceanites oceanicus havslöpare

Wilson's storm-petrel

Pachyptila belcheri smalnäbbad valfågel slender-billed prion
Pachyptila desolata antarktisk valfågel Antarctic prion
Phaethon lepturus vitstjärtad tropikfågel white-tailed tropicbird
Phaethon rubricauda rödstjärtad tropikfågel red-tailed tropicbird
Procellaria aequinoctialis vithakad petrell white-chinned petrel
Puffinus lherminieri Audubonlira Audubon's shearwater
Puffinus pacificus kilstjärtslira wedge-tailed shearwater
  Tärnor Terns
Chlidonias hybridus, Chlidonias hybrida skäggtärna whiskered tern
Chlidonias leucopterus vitvingad tärna white-winged black tern, white-winged tern
Chlidonias niger svarttärna black tern
Sterna albifrons småtärna little tern
Sterna anaethetus antarctica tygeltärna bridled tern
Sterna bengalensis iltärna lesser crested tern
Sterna bergii tofstärna great crested tern
Sterna caspia skräntärna Caspian tern
Sterna dougallii rosentärna roseate tern
Sterna fuscata sottärna sooty tern
Sterna hirundo fisktärna common tern
Sterna nilotica sandtärna gull-billed tern
Sterna repressa vitkindad tärna white-cheeked tern
Sterna sandvicensis kentsk tärna Sandwich tern
Sterna saundersi, Sterna albifrons persisk småtärna Saunders's tern
Sterna sumatrana svartnackad tärna black-naped tern
  Saxnäbbar Skimmers
Rynchops flavirostris afrikansk saxnäbb African skimmer
  Måsar, labbar Gulls, skuas/jaegers
Catharacta antarctica, Stercorarius antarcticus Antarktislabb brown skua
Larus cirrocephalus gråhuvad mås grey-headed gull
Larus dominicanus dominikanertrut kelp gull
Larus fuscus silltrut lesser black-backed gull
Larus genei långnäbbad mås slender-billed gull
Larus hemprichii sotmås sooty gull
Larus heuglini sibirisk trut Heuglin's gull, west-Siberian gull
Larus ichthyaetus svarthuvad trut great black-headed gull
Larus leucophthalmus vitögd mås white-eyed gull
Larus ridibundus skrattmås black-headed gull
Stercorarius longicaudus fjällabb long-tailed skua, long-tailed jaeger
Stercorarius parasiticus kustlabb Arctic skua, Arctic jaeger, parasitic jaeger
Stercorarius pomarinus bredstjärtad labb pomarine skua, pomarine jaeger
  Pelikaner Pelicans
Pelecanus onocrotalus vit pelikan great white pelican
Pelecanus rufescens afrikansk pelikan pink-backed pelican
  Sulor Boobies and gannets
Morus capensis kapsula Cape gannet
Sula dactylatra masksula masked booby
Sula leucogaster brun sula brown booby
Sula sula rubripes rödfotad sula red-footed booby
  Doppingar Grebes
Podiceps cristatus skäggdopping great crested grebe
Podiceps nigricollis svarthalsad dopping black-necked grebe, eared grebe
Tachybaptus ruficollis smådopping little grebe, dabchick
  Skarvar Cormorants
Phalacrocorax africanus långstjärtad skarv long-tailed cormorant, reed cormorant
Phalacrocorax carbo storskarv great cormorant
  Ormhalsfåglar Darters
Anhinga rufa afrikansk ormhalsfågel African darter
  Hägrar Herons
Ardea cinerea gråhäger grey heron
Ardea goliath Goliathäger Goliath heron
Ardea melanocephala svarthuvad häger black-headed heron
Ardea purpurea purpurhäger purple heron
Ardea rufiventris, Ardeola rufiventris sammetshäger rufous-bellied heron
Ardeola idae madagaskarrallhäger Madagascar squacco heron, Malagasy pond heron
Ardeola ralloides rallhäger squacco heron, common squacco heron
Bubulcus ibis kohäger cattle egret
Butorides striatus mangrovehäger green-backed heron, striated heron
Casmerodius albus ägretthäger great egret
Egretta ardesiaca svarthäger black heron, black egret
Egretta dimorpha Madagaskarrevhäger dimorphic egret
Egretta garzetta silkeshäger little egret
Egretta gularis revhäger western reef heron, western reef egret
Gorsachius leuconotus vitryggad natthäger white-backed night-heron
Mesophoyx intermedia, egretta intermedia mellanhäger yellow-billed egret, intermediate egret
Nycticorax nycticorax natthäger black-crowned night-heron
  Rördrommar Bitterns
Botaurus stellaris rördrom Eurasian bittern, great bittern
Ixobrychus minutus dvärgrördrom little bittern
Ixobrychus sturmii pygmérördrom dwarf bittern
  Skuggstork Hammerkop
Scopus umbretta skuggstork hammerkop, hamerkop
  Storkar Storks
Anastomus lamelligerus afrikansk gapnäbbstork African open-billed stork
Ciconia abdimii abdimstork Abdim's stork
Ciconia ciconia vit stork white stork
Ciconia episcopus ullhalsstork wooly-necked stork
Ciconia nigra svart stork black stork
Ephippiorchynchus senegalensis sadelnäbbstork saddle-billed stork
Leptoptilos crumeniferus maraboustork marabou stork
Mycteria ibis afrikansk ibisstork yellow-billed stork
  Träskonäbb Shoebill
Balaeniceps rex träskonäbb shoebill
  Skedstorkar Spoonbills
Platalea alba afrikansk skedstork African spoonbill
Platalea leucorodia skedstork Eurasian spoonbill
  Ibisar Ibis
Bostrychia hagedash hagedashibis hadada ibis
Bostrychia olivacea olivibis African green ibis, olive ibis
Bostrychia rara fläckbröstad ibis spot-breasted Ibis
Mesembrinibis cayennensis grön ibis green ibis
Plegadis falcinellus bronsibis glossy ibis
Threskiornis aethiopicus helig ibis sacred ibis
  Flamingor Flamingo
Phoeniconaias minor, Phoenicopterus minor mindre flamingo lesser flamingo
Phoenicopterus ruber, Phoenicopterus roseus större flamingo greater flamingo
  Änder och gäss Duck and geese
Anas acuta stjärtand Northern pintail
Alopochen aegyptiacus nilgås Egyptian goose
Anas capensis kapand Cape teal
Anas clypeata skedand Northern shoveler
Anas crecca kricka common teal
Anas erythrorhyncha rödnäbbad and red-billed teal
Anas hottentota hottentotkricka hottentot teal
Anas penelope bläsand Eurasian wigeon
Anas platyrhynchos gräsand mallard
Anas querquedula årta garganey
Anas sparsa afrikansk svartand African black duck
Anas strepera snatterand gadwall
Anas undulata gulnäbbad and yellow-billed duck
Aythya ferina brunand common pochard
Aythya fuligula vigg tufted duck
Aythya nyroca vitögd dykand ferruginous duck, ferruginous pochard
Dendrocygna bicolor brun visseland fulvous whistling duck
Dendrocygna viduata vithuvad visseland white-faced whistling-duck
Netta erythrophthalma sydlig brunand Southern pochard
Nettapus auritus afrikansk dvärgand African pygmy goose
Oxyura maccoa afrikansk kopparand Maccoa duck
Plectropterus gambensis sporrgås spur-winged goose
Pteronetta hartlaubii Hartlaubs and Hartlaub's duck
Sarkidiornis melanotos knöland comb duck, knob-billed duck
Thalassornis leuconotus vitryggad and white-backed duck
  Gamar Vultures
Gypaetus barbatus lammgam lammergeier, lammergeyer, bearded vulture
Gypohierax angolensis palmgam palm-nut vulture
Gyps africanus afrikansk vitryggad gam African white-backed vulture
Gyps rueppelli Rüppelgam Rüppel's griffon vulture
Necrosyrtes monachus kappgam hooded vulture
Neophron percnopterus smutsgam Egyptian vulture
Torgos tracheliotus örongam lappet-faced vulture, Nubian vulture
Trigonoceps occipitalis vithövdad gam white-headed vulture
  Örnar Eagles
Auila clanga större skrikörn greater spotted eagle
Aquila heliaca kejsarörn eastern imperial eagle, imperial eagle
Aquila nipalensis stäppörn steppe eagle
Aquila pomarina mindre skrikörn lesser spotted eagle
Aquila rapax savannörn tawny eagle
Aquila wahlbergi Wahlbergs örn Wahlberg's eagle
Aquila verreauxii klippörn Verreaux's eagle, black eagle
Circaetus cinerascens mindre bandad ormörn banded snake eagle, western banded snake eagle
Circaetus cinereus brun ormörn brown snake-eagle
Circaetus fasciolatus sydlig bandad ormörn southern banded snake eagle, fasciated snake eagle
Circaetus gallicus ormörn short-toed snake eagle
Circaetus pectoralis svartbröstad ormörn black-chested snake eagle, black-breasted snake eagle
Haliaeetus vocifer skrikhavsörn African fish-eagle
Hieraaetus ayresii Ayres hökörn Ayres' hawk-eagle, Ayres' eagle
Hieraaetus pennatus dvärgörn booted eagle
Hieraaetus spilogaster afrikansk hökörn African hawk-eagle
Lophaetus occipitalis afrikansk tofsörn long-crested eagle
Polemaetus bellicosus stridsörn martial eagle
Spizaetus africanus Cassins tofsörn Cassin's hawk-eagle
Stephanoaetus coronatus kronörn African crowned eagle, crowned hawk-eagle
Terathopius ecaudatus gycklarörn bateleur
  Glador Kites
Chelictinia riocourii svalglada African swallow-tailed kite
Elanus caeruleus svartvingad glada black-shouldered kite
Macheiramphus alcinus fladdermusvråk bat hawk
Milvus migrans brun glada black kite
  Hökar Hawks
Accipiter badius shikrahök little banded goshawk, shikra
Accipiter brevipes Balkanhök Levant sparrowhawk
Accipiter castanilius rödsidig hök chestnut-flanked sparrowhawk
Accipiter erythropus broksparvhök red-thighed sparrowhawk
Accipiter melanoleucus större sparvhök great sparrowhawk, black sparrowhawk
Accipiter minullus afrikansk dvärghök African little sparrowhawk, little sparrowhawk
Accipiter nisus sparvhök Eurasian sparrowhawk
Accipiter ovampensis Ovambohök Ovambo sparrowhawk
Accipiter rufiventris rödbröstad hök rufous-breasted sparrow-hawk, rufous-chested sparrowhawk, red-breasted sparrowhawk
Accipiter tachiro afrikansk duvhök African goshawk
Aviceda cuculoides afrikansk gökfalk African cuckoo hawk
Circus aeruginosus brun kärrhök Eurasian marsh harrier
Circus macrourus stäpphök pallid harrier
Circus pygargus ängshök Montagu's harrier
Circus ranivorus grodkärrhök African marsh harrier
Melierax metabates mörk sånghök dark chanting goshawk
Melierax poliopterus östafrikansk blek sånghök eastern pale chanting goshawk, eastern chanting goshawk
Micronisus gabar Gabarhök Gabar goshawk
Polyboroides typus afrikansk klätterhök African harrier-hawk, gymnogene
Urotriorchis macrourus långstjärtad hök long-tailed hawk
  Vråkar Buzzards
Butastur rufipennis gräshoppsvråk grasshopper buzzard
Buteo augur augurvråk augur buzzard
Buteo auguralis rödnackad vråk red-necked buzzard
Buteo buteo ormvråk steppe buzzard, common buzzard
Buteo oreophilus bergsvråk mountain buzzard, forest buzzard
Bbuteo rufinus örnvråk long-legged buzzard
Kaupifalco monogrammicus ödlevråk lizard buzzard
Pernis apivorus bivråk Eurasian honey buzzard
  Falkar Falcons
Falco alopex rävfalk fox kestrel
Falco amurensis amurfalk amur falcon, eastern red-footed falcon
Falco ardosiaceus grå tornfalk grey kestrel
Falco biarmicus slagfalk Lanner falcon
Falco cherrug tatarfalk Saker falcon
Falco chicquera rödhuvad falk red-necked falcon
Falco concolor sotfalk sooty falcon
Falco cuvieri, Falco cuvierii afrikansk lärkfalk African hobby
Falco dickinsoni Dickinsons tornfalk Dickinson's kestrel
Falco eleonorae Eleonorafalk Eleonora's falcon
Falco fasciinucha Taitafalk Taita falcon
Falco naumanni rödfalk lesser kestrel
Falco pelegrinoides berberfalk Barbary falcon
Falco peregrinus pilgrimsfalk peregrine falcon
Falco rupicoloides större tornfalk greater kestrel
Falco subbuteo lärkfalk Eurasian hobby
Falco tinnunculus tornfalk common kestrel, rock kestrel, European kestrel
Falco vespertinus aftonfalk western red-footed falcon, red-footed falcon
Polihierax semitorquatus afrikansk pygméfalk African pygmy falcon
  Fiskgjuse Osprey
Pandion haliaetus fiskgjuse osprey
  Sekreterarfågel Secretarybird
Sagittarius serpentarius sekreterarfågel secretarybird
  Rapphöns Partridges
Francolinus afer, Pternistis afer vitfläckig frankolin red-necked spurfowl, red-necked francolin
Francolinus castaneicollis, Pternistis castaneicollis rostkindad frankolin chestnut-naped francolin
Francolinus clappertoni, Pternistis clappertoni Clappertons frankolin Clapperton's francolin
Francolinus coqui, Peliperdix coqui Coquifrankolin coqui francolin
Francolinus hildebrandti, Pternistis hildebrandti Hildebrandts frankolin Hildebrandt's francolin
Francolinus icterorhynchus, Pternistis icterorhynchus gulnäbbad frankolin Heuglin's francolin
Francolinus jacksoni, Pternistis jacksoni Jacksons frankolin Jackson's francolin
Francolinus lathami, Peliperdix lathami skogsfrankolin forest francolin
Francolinus leucoscepus, Pternistis leucoscepus gulstrupig frankolin yellow-necked spurfowl, yellow-necked francolin
Francolinus levaillantii, Scleroptila levaillantii rödvingad frankolin red-winged francolin
Francolinus levaillantoides, Scleroptila levaillantoides Cunenefrankolin Orange River francolin
Francolinus nahani, Pternistis nahani Nahanifrankolin Nahan's francolin
Francolinus nobilis, Pternistis nobilis rostbukad frankolin handsome francolin
Francolinus psilolaemus, Scleroptila psilolaemus etiopisk frankolin moorland francolin
Francolinus rufopictus, Pternistis rufopictus Viktoriafrankolin grey-breasted spurfowl, grey-breasted francolin
Francolinus shelleyi, Scleroptila shelleyi Shelleys frankolin Shelley's francolin
Francolinus sephaena, Peliperdix sephaena tofsfrankolin crested francolin
Francolinus squamatus, Pternistis squamatus fjällig frankolin scaly francolin
Francolinus streptophorus, Scleroptila streptophorus halsbandsfrankolin ring-necked francolin
Ptilopachus petrosus stenvaktel stone partridge
Xenoperdix udzungwensis Udzungwahöna Udzungwa forest partridge
  Pärlhöns Guineafowl
Acryllium vulturinum gampärlhöna vulturine guineafowl
Guttera pucherani tofspärlhöna crested guineafowl
Numida meleagris hjälmpärlhöna helmeted guineafowl
  Vaktlar Quails
Coturnix adansonii blå dvärgvaktel blue quail
Coturnix coturnix vaktel common quail
Coturnix delegorguei harlekinvaktel harlequin quail
  Springhöns Button-quails
Ortyxelos meiffrenii lärkspringhöna quail-plover
Turnix hottentotta, Turnix hottentottus hottentottspringhöna black-rumped button-quail, hottentott button-quail
Turnix sylvatica, Turnix sylvaticus springhöna striped button-quail
  Pygmérallar Flufftails
Sarothrura affinis strimmig pygmérall striped flufftail
Sarothrura boehmi Böhms pygmérall streaky-breasted flufftail, Boehm's flufftail
Sarothrura elegans beigefläckig pygmérall buff-spotted flufftail
Sarothrura lugens rödhuvad pygmérall chestnut-headed flufftail
Sarothrura pulchra vitfläckig pygmérall white-spotted flufftail
Sarothrura rufa rödbröstad pygmérall red-chested flufftail
  Rallar Rails
Aenigmatolimnas marginalis rostgumpad sumphöna striped crake
Amaurornis flavirostris korprall African black crake
Crecopsis egregia afrikansk kornknarr African crake
Crex crex kornknarr corncrake
Himantornis haematopus Nkulengarall Nkulengu rail
Porphyrio alleni mindre sultanhöna Allen's gallinule
Porphyrio porphyrio purpurhöna purple swamphen, purple gallinule
Porzana parva mindre sumphöna little crake
Porzana porzana småfläckig sumphöna spotted crake
Porzana pusilla dvärgsumphöna Baillon's crake
Rallus caerulescens blårall African water rail
  Simrallar Finfoots
Podica senegalensis afrikansk simrall African finfoot
  Sothönor och rörhönor Coots and moorhens
Fulica cristata kamsothöna red-knobbed coot
Gallinula angulata mindre rörhöna lesser moorhen
Gallinula chloropus rörhöna common moorhen
  Jakanor Jacanas
Actophilornis africanus afrikansk jakana African jacana
Microparra capensis dvärgjakana lesser jacana
  Tranor Cranes
Anthropoides virgo, Grus virgo jungfrutrana demoiselle crane
Balearica pavonina svart krontrana black crowned crane
Balearica regulorum grå krontrana grey crowned crane
Bugeranus carunculatus, Grus carunculata vårttrana wattled crane
  Trappar Bustards
Ardeotis arabs arabtrapp Arabian bustard
Ardeotis kori koritrapp kori bustard
Eupodotis gindiana, Lophotis gindiana östafrikansk tofstrapp crested bustard, buff-crested bustard
Eupodotis hartlaubii, Lissotis hartlaubii Hartlaubtrapp Hartlaub's bustard
Eupodotis melanogaster, Lissotis melanogaster svartbukad trapp black-bellied bustard
Eupodotis senegalensis vitbukad trapp white-bellied bustard
Neotis denhami Denhamtrapp Denham's bustard
Neotis heuglinii Heuglintrapp Heuglin's bustard
  Styltlöpare, skärfläcka, hägerpipare, strandskata, rallbeckasin Stilt, avocet, crab-plover, oystercatcher, painted-snipe
Dromas ardeola hägerpipare crab plover
Haematopus ostralegus strandskata Eurasian oystercatcher
Himantopus himantopus styltlöpare black-winged stilt
Recurvirostra avosetta skärfläcka pied avocet, black-capped avocet
Rostratula benghalensis rallbeckasin greater painted-snipe
  Tjockfotar Thick-knees
Burhinus capensis fläcktjockfot spotted thick-knee
Burhinus oedicnemus tjockfot Eurasian thick-knee, stone-curlew
Burhinus senegalensis Senegaltjockfot Senegal thick-knee
Burhinus vermiculatus vattentjockfot water thick-knee
  Ökenlöpare Coursers
Cursorius cursor ökenlöpare cream-coloured courser
Cursorius somalensis somaliökenlöpare Somali courser
Cursorius temminckii savannökenlöpare Temminck's courser
Rhinoptilus africanus tvåbandad ökenlöpare two-banded courser, double-banded courser
Rhinoptilus chalcopterus större ökenlöpare violet-tipped courser, bronze-winged courser
Rhinoptilus cinctus Heuglins ökenlöpare Heuglin's courser, three-banded courser
  Vadarsvalor Pratincoles
Glareola cinerea grå vadarsvala grey Pratincole
Glareola nordmanni svartvingad vadarsvala black-winged pratincole
Glareola nuchalis klippvadarsvala rock pratincole
Glareola ocularis Madagaskarvadarsvala Madagascar pratincole
Glareola pratincola rödvingad vadarsvala collared pratincole
Pluvianus aegyptius krokodilväktare Egyptian plover, crocodile-bird
  Pipare Plovers
Charadrius alexandrinus svartbent strandpipare Kentish plover
Charadrius asiaticus kaspisk pipare caspian plover
Charadrius dubius mindre strandpipare little ringed plover
Charadrius forbesi savannstrandpipare Forbes' plover
Charadrius hiaticula större strandpipare ringed plover, common ringed plover
Charadrius leschenaultii ökenpipare greater sandplover
Charadrius marginatus vitpannad strandpipare white-fronted plover
Charadrius mongolus mongolpipare lesser sandplover, Mongolian sandplover
Charadrius pallidus sodasjöstrandpipare chestnut-banded plover
Charadrius pecuarius Kittlitzstrandpipare Kittlitz's plover
Charadrius tricollaris trebandad strandpipare three-banded plover
Pluvialis fulva sibirisk tundrapipare Pacific golden plover, Senegal lapwing
Pluvialis squatarola kustpipare grey plover
Vanellus albiceps vitkronad vipa white-crowned lapwing, white-headed lapwing
Vanellus armatus smedvipa blacksmith plover, blacksmith lapwing
Vanellus coronatus kronvipa crowned plover, crowned lapwing
Vanellus crassirostris långtåvipa long-toed plover, long-toed lapwing
Vanellus lugubris Senegalvipa Senegal plover, Senegal lapwing
Vanellus melanopterus svartvingad vipa black-winged plover
Vanellus senegallus vårtvipa African wattled plover, wattled lapwing
Vanellus spinosus sporrvipa spur-winged plover, spur-winged lapwing
Vanellus superciliosus brunbröstad vipa brown-chested plover, brown-chested lapwing
Vanellus tectus svarthuvad vipa black-headed plover, black-headed lapwing
Vanellus vanellus tofsvipa northern lapwing
  Snäppor Sandpipers
Actitis hypoleucos drillsnäppa common sandpiper
Arenaria interpres roskarl ruddy turnstone
Calidris alba sandlöpare sanderling
Calidris alpina kärrsnäppa dunlin
Calidris canutus kustsnäppa red knot
Calidris ferruginea spovsnäppa curlew sandpiper
Calidris fuscicollis vitgumpsnäppa white-rumped sandpiper
Calidris melanotos tuvsnäppa pectoral sandpiper
Calidris minuta småsnäppa little stint
Calidris ruficollis rödhalsad snäppa red-necked stint, rufous-necked stint
Calidris subminuta långtåsnäppa long-toed stint
Calidris temminckii mosnäppa Temminck's stint
Gallinago gallinago enkelbeckasin common snipe
Gallinago media dubbelbeckasin great snipe
Gallinago nigripennis afrikansk beckasin African snipe
Gallinago stenura sibirisk beckasin pintail snipe
Limicola falcinellus myrsnäppa broad-billed sandpiper
Limosa lapponica myrspov bar-tailed godwit
Limosa limosa rödspov black-tailed godwit
Lymnocryptes minimus dvärgbeckasin jack snipe
Numenius arquata storspov Eurasian curlew
Numenius phaeopus småspov whimbrel
Phalaropus fulicarius brednäbbad simsnäppa grey phalarope, red phalarope
Phalaropus lobatus smalnäbbad simsnäppa red-necked phalarope
Philomachus pugnax brushane ruff
Tringa erythropus svartsnäppa spotted redshank
Tringa glareola grönbena wood sandpiper
Tringa nebularia gluttsnäppa common greenshank
Tringa ochropus skogssnäppa green sandpiper
Tringa stagnatilis dammsnäppa marsh sandpiper
Tringa totanus rödbena common redshank
Tryngites subruficollis prärielöpare buff-breasted sandpiper
Xenus cinereus Tereksnäppa Terek sandpiper
  Flyghöns Sandgrouse
Pterocles decoratus maskflyghöna black-faced sandgrouse
Pterocles exustus brunbukad flyghöna chestnut-bellied sandgrouse
Pterocles gutturalis gulstrupig flyghöna yellow-throated sandgrouse
Pterocles lichtensteinii strimmig flyghöna Lichtenstein's sandgrouse
Pterocles quadricinctus fyrbandad flyghöna four-banded sandgrouse
  Duvor Pigeons
Aplopelia larvata, Columba larvata citronduva lemon dove, cinnamon dove
Columba albinucha vitnackad duva white-naped pigeon
Columba arquatrix olivduva olive pigeon
Columba delegorguei östlig bronsnackad duva eastern bronze-naped pigeon
Columba guinea fläckig klippduva speckled pigeon
Columba iriditorques västlig bronsnackad duva western bronze-naped pigeon
Columba livia klippduva rock dove, feral pigeon
Columba unicincta afrikansk ringduva Afep pigeon
Oena capensis långstjärtsduva Namaqua dove
Streptopelia capicola kapturturduva ring-necked dove
Streptopelia decipiens Angolaturturduva African mourning dove
Streptopelia lugens mörk turturduva dusky turtle dove
Streptopelia reichenowi vitvingad turturduva African white-winged dove, white-winged collared dove
Streptopelia semitorquata rödögd duva red-eyed dove
Streptopelia senegalensis palmduva laughing dove, palm dove
Streptopelia turtur turturduva European turtle dove
Streptopelia vinacea vintduva vinaceous dove
Treron calva, Treron calvus afrikansk grönduva African green-pigeon
Treron pembaensis Pembagrönduva Pemba green-pigeon
Treron waalia gulbröstad grönduva Bruce's green-pigeon
Turtur abyssinicus svartnäbbad fläckduva black-billed wood-dove
Turtur afer blåfläckduva blue-spotted wood dove
Turtur chalcospilos smaragdfläckduva emerald-spotted wood-dove
Turtur tympanistria tambourinfläckduva tambourine dove
  Papegojor Parrots
Agapornis fischeri rödhuvad dvärgpapegoja Fisher's lovebird
Agapornis fischeri X Agapornis personatus hybriddvärgpapegoja hybrid lovebird
Agapornis lilianae Nyassadvärgpapegoja Lilian's Lovebird
Agapornis personatus svarthuvad dvärgpapegoja yellow-collared lovebird
Agapornis pullarius orangebröstad dvärgpapegoja red-headed lovebird
Agapornis swinderianus svarthalsad dvärgpapegoja black-collared lovebird
Poicephalus cryptoxanthus brunhuvad papegoja brown-headed parrot
Poicephalus gulielmi Jardines papegoja red-fronted parrot, red-headed parrot
Poicephalus meyeri stäppapegoja brown parrot, Meyer's parrot
Poicephalus rufiventris rödbukad papegoja African orange-bellied parrot
Poicephalus suahelicus gråhuvad papegoja brown-necked parrot, grey-headed parrot
Psittacula krameri halsbandsparakit rose-ringed parakeet
Psittacus erithacus grå jacko grey parrot
  Turakoer Turacos
Corythaeola cristata jätteturako great blue turaco
Corythaixoides concolor grå tofsturako grey go-away-bird
Corythaixoides leucogaster, Criniferoides leucogaster vitbukad turako white-bellied go-away-bird
Corythaixoides personatus, Corythaixoides personata barkindad turako bare-faced go-away-bird
Crinifer zonurus östlig larmfågel eastern grey plantain-eater
Musophaga rossae Rossturako Ross's turaco
Tauraco fischeri Fischers turako Fischer's turaco
Tauraco hartlaubi Hartlaubturako Hartlaub's turaco
Tauraco johnstoni, Ruwenzorornis johnstoni Ruwenzoriturako Ruwenzori turaco
Tauraco leucolophus Vitkronad turako white-crested turaco
Tauraco persa Guineaturako green turaco, Guinea turaco
Tauraco persa livingstonei, Tauraco livingstonii Livingstones turako Livingstone's turaco
Tauraco porphyreolophus stålgrå turako purple-crested turaco
Tauraco schalowi Schalows turako Schalow's turaco
Tauraco schuettii svartnäbbad turako black-billed turaco
  Gökar och sporrgökar Cuckoos and coucals
Centropus burchellii Burchells sporrgök Burchell's Coucal
Centropus cupreicaudus större sporrgök coppery-tailed coucal
Centropus grillii svart sporrgök black coucal
Centropus monachus blåhuvad sporrgök blue-headed coucal
Centropus senegalensis Senegalsporrgök Senegal coucal
Centropus superciliosus vitbrynad sporrgök white-browed coucal
Ceuthmochares aereus blå malkoha yellowbill, blue malkoa
Chrysococcyx caprius Didrikgök Diedrik cuckoo
Chrysococcyx cupreus afrikansk smaragdgök African emerald cuckoo
Chrysococcyx flavigularis gulstrupig smaragdgök yellow-throated cuckoo
Chrysococcyx klaas Klaasgök Klaas' cuckoo
Cercococcyx mechowi mörk långstjärtsgök dusky long-tailed cuckoo
Cercococcyx montanus bandad långstjärtsgök barred long-tailed cuckoo
Cercococcyx oivinus olivgrå långstjärtsgök olive long-tailed cuckoo
Clamator glandarius skatgök great spotted cuckoo
Cuculus canorus gök Eurasian cuckoo, common cuckoo
Cuculus clamosus kaffergök black cuckoo
Cuculus gularis afrikansk gök African cuckoo
Cuculus poliocephalus smågök Asian lesser cuckoo, lesser cuckoo
Cuculus rochii Madagaskargök Madagascar lesser cuckoo
Cuculus solitarius rödbröstad gök red-chested cuckoo
Oxylophus jacobinus, Clamator jacobinus jakobinskatgök black and white cuckoo, pied cuckoo, Jacobin cuckoo
Oxylophus levaillantii, Clamator levaillantii Strimmig skatgök Levaillant's cuckoo
Pachycoccyx audeberti tjocknäbbad gök thick-billed cuckoo
  Tornugglor Barn owls
Tyto alba tornuggla barn owl
Tyto capensis kapgräsuggla African grass-owl, Cape grass owl
  Ugglor Owls
Asio abyssinicus etiopisk hornuggla African long-eared owl, Abyssinian owl
Asio capensis kapuggla African marsh owl
Asio flammeus jorduggla short-eared owl
Bubo africanus fläckuv spotted eagle-owl
Bubo capensis kapuv Cape eagle owl
Bubo lacteus mjölkuv Verreaux's eagle-owl, giant eagle-owl
Bubo poensis Frasers uv Fraser's eagle-owl
Bubo vosseleri Usambarauv Usambara eagle-owl, Nduk eagle-owl
Glaucidium albertinum albertine owlet
Glaucidium capense kapsparvuggla African barred owl, African barred owlet
Glaucidium perlatum pärlsparvuggla pearl-spotted owlet
Glaucidium tephronotum rödbröstad sparvuggla red-chested owlet
Otus ireneae Sokokedvärguv Sokoke scops-owl
Otus leucotis, Ptilopsis leucotis nordlig vitkindad dvärguv white-faced scops-owl, northern white-faced owl
Otus pembaensis Pembadvärguv Pemba scops-owl
Otus scops dvärguv Eurasian scops owl, common scops owl
Otus senegalensis afrikansk dvärguv African scops owl
Scotopelia peli afrikansk fiskuggla Pel's fishing-owl
Strix woodfordii afrikansk skogsuggla African wood owl
  Nattskärror Nightjars
Caprimulgus batesi Bates nattskärra Bates's nightjar
Caprimulgus clarus smalstjärtad nattskärra slender-tailed nightjar
Caprimulgus climacurus långstjärtad nattskärra long-tailed nightjar
Caprimulgus donaldsoni Donaldson-Smiths nattskärra Donaldson-Smith's nightjar
Caprimulgus europaeus nattskärra Eurasian nightjar
Caprimulgus fossii Angolanattskärra Gabon nightjar, Mozambique nightjar, square-tailed nightjar
Caprimulgus fraenatus mörk nattskärra dusky nightjar, sombre nightjar
Caprimulgus guttifer Usambara nightjar
Caprimulgus inornatus Sahelnattskärra plain nightjar
Caprimulgus natalensis sumpnattskärra African white-tailed nightjar, Natal nightjar, swamp nightjar
Caprimulgus nigriscapularis mörkskuldrad nattskärra black-shouldered nightjar
Caprimulgus nubicus nubisk nattskärra Nubian nightjar
Caprimulgus pectoralis sydafrikansk nattskärra fiery-necked nightjar
Caprimulgus poliocephalus etiopisk nattskärra montane nightjar, Abyssinian nightjar
Caprimulgus ruwenzorii bergnattskärra Rwenzori nightjar, montane nightjar
Caprimulgus stellatus stjärnnattskärra star-spotted nightjar
Caprimulgus tristigma pricknattskärra freckled nightjar
Macrodipteryx longipennis vimpelnattskärra standard-winged nightjar
Macrodipteryx vexillarius flaggnattskärra pennant-winged nightjar
  Seglare Swifts
Apus aequatorialis, Tachymarptis aequatorialis vattrad seglare mottled swift
Apus affinis stubbstjärtseglare little swift
Apus apus tornseglare common swift, Eurasian swift
Apus barbatus svartseglare African black swift, African swift
Apus berliozi somaliseglare Forbes-Watson's swift
Apus caffer kafferseglare white-rumped swift
Apus horus horusseglare horus swift
Apus melba, Tachymarptis melba alpseglare alpine swift
Apus niansae Nyanzaseglare Nyanza swift
Apus pallidus blek tornseglare pallid swift
Cypsiurus parvus afrikansk palmseglare African palm swift
Neafrapus boehmi Böhms taggstjärtseglare Böhm's spinetail, bat-like spinetail
Neafrapus cassini Cassins taggstjärtseglare Cassin's spinetail
Rhaphidura sabini Sabines taggstjärtseglare Sabine's spinetail
Schoutedenapus myoptilus Inyangsalangan scarce swift
Telacanthura ussheri marmortaggstjärtseglare mottled spinetail
  Musfåglar Mousebirds
Colius leucocephalus vithuvad musfågel white-headed mousebird
Colius striatus vitkindad musfågel speckled mousebird
Urocolius indicus rödtyglad musfågel red-faced mousebird
Urocolius macrourus blånackad musfågel blue-naped mousebird
  Trogoner Trogons
Apaloderma narina narinatrogon Narina's trogon
Apaloderma vittatum bandtrogon bar-tailed trogon
  Kungsfiskare Kingfishers
Alcedo cristata malakitkungsfiskare malachite kingfisher
Alcedo leucogaster vitbukad kungsfiskare white-bellied kingfisher
Alcedo quadribrachys blåryggad kungsfiskare shining-blue kingfisher
Alcedo semitorquata kragkungsfiskare half-collared kingfisher
Ceryle rudis gråfiskare pied kingfisher
Halcyon albiventris brunhuvad kungsfiskare brown-hooded kingfisher
Halcyon badia mindre smyrnakungsfiskare chocolate-backed kingfisher
Halcyon chelicuti strimkungsfiskare striped kingfisher
Halcyon leucocephala gråhuvad kungsfiskare grey-headed kingfisher
Halcyon malimbica blåbröstad kungsfiskare blue-breasted kingfisher
Halcyon senegalensis savannkungsfiskare woodland kingfisher
Halcyon senegaloides mangrovekungsfiskare mangrove kingfisher
Ispidina lecontei, Ceyx lecontei svartpannad pygmékungsfiskare African dwarf kingfisher
Ispidina picta, Ceyx pictus afrikansk pygmékungsfiskare African pygmy kingfisher
Megaceryle maxima jättekungsfiskare giant kingfisher
  Biätare Bee-eaters
Merops albicollis vitstrupig biätare white-throated bee-eater
Merops apiaster biätare Eurasian bee-eater
Merops boehmi Böhms biätare Boehm's bee-eater
Merops bullockoides vitpannad biätare white-fronted bee-eater
Merops bulocki rödstrupig biätare red-throated bee-eater
Merops gularis svart biätare black bee-eater
Merops hirundineus svalstjärtad biätare swallow-tailed bee-eater
Merops muelleri blåhuvad biätare blue-headed bee-eater
Merops nubicoides sydlig karminbiätare southern carmine bee-eater
Merops nubicus nordlig karminbiätare northern carmine bee-eater
Merops oreobates kanelbröstad biätare cinnamon-chested bee-eater
Merops orientalis grön dvärgbiätare little green bee-eater
Merops persicus blåkindad biätare blue-cheeked bee-eater
Merops pusillus dvärgbiätare little bee-eater
Merops revoilii somalibiätare Somali bee-eater
Merops superciliosus grön biätare Madagascar bee-eater
Merops variegatus blåkragad biätare blue-breasted bee-eater
  Blåkråkor Rollers
Coracias abyssinica, Coracias abyssinicus savannblåkråka Abyssinian roller
Coracias caudata, Coracias caudatus lilabröstad blåkråka lilac-breasted roller
Coracias garrulus blåkråka Eurasian roller
Coracias naevia, Coracias naevius fläckblåkråka purple roller, rufous-crowned roller
Coracias spatulata, Coracias spatulatus vimpelblåkråka racket-tailed roller
Eurystomus glaucurus gulnäbbad blåkråka broad-billed roller
Eurystomus gularis mindre blåkråka blue-throated roller
  Härfåglar, skratthärfåglar Hoopoes, wood-hoopoes
Phoeniculus bollei vithövdad skratthärfågel white-headed wood-hoopoe
Phoeniculus castaneiceps skogsskratthärfågel forest wood-hoopoe
Phoeniculus damarensis violett skratthärfågel violet wood-hoopoe
Phoeniculus purpureus grön skratthärfågel green wood-hoopoe, red-billed wood-hoopoe
Phoeniculus somaliensis svartnäbbad skratthärfågel black-billed wood-hoopoe
Rhinopomastus aterrimus svart sabelnäbb black scimitarbill
Rhinopomastus cyanomelas sabelnäbb common scimitarbill, black-billed scimitarbill
Rhinopomastus minor abessinsk sabelnäbb Abyssinian scimitarbill, black-billed scimitarbill
Upupa africana afrikansk härfågel African hoopoe
Upupa epops härfågel Eurasian hoopoe
  Hornskator Hornbills
Bucorvus abyssinicus nordlig markhornkorp Abyssinian ground hornbill
Bucorvus leadbeateri, Bucorvus cafer sydlig markhornkorp southern ground hornbill
Bycanistes brevis silverkindad hornkorp silvery-cheeked hornbill
Bycanistes bucinator trumpethornkorp trumpeter hornbill
Bycanistes cylindricus, Bycanistes albotibialis vitlårad hornkorp white-thighed hornbill
Bycanistes fistulator skrikhornkorp piping hornbill
Bycanistes subcylindricus svartvit hornkorp black-and-white casqued hornbill
Ceratogymna atrata svart hornkorp black-casqued wattled hornbill, black-casqued hornbill
Tockus alboterminatus krontoko crowned hornbill
Tockus camurus rödnäbbad dvärgtoko red-billed dwarf hornbill
Tockus deckeni Deckentoko von der Decken's hornbill
Tockus erythrorhynchus nordlig rödnäbbad toko red-billed hornbill
Tockus fasciatus skattoko African pied hornbill
Tockus flavirostris östlig gulnäbbstoko eastern yellow-billed hornbill
Tockus hartlaubi svart dvärgtoko black dwarf hornbill
Tockus hemprichii Hemprichtoko Hemprich's hornbill
Tockus jacksoni Jacksontoko Jackson's hornbill
Tockus nasutus afrikansk gråtoko African grey hornbill
Tockus pallidirostris bleknäbbad toko pale-billed hornbill
Tropicranus albocristatus långstjärtad toko white-crested hornbill
  Barbetter Barbets and tinkerbirds
Buccanodon duchaillui gulfläckig barbett yellow-spotted barbet
Gymnobucco bonapartei gråstrupig barbett grey-throated barbet
Lybius bidentatus dubbeltandad barbett double-toothed barbet
Lybius guifsobalito svartnäbbad barbett black-billed barbet
Lybius leucocephalus vithuvad barbett white-headed barbet
Lybius melanopterus brunbröstad barbett brown-breasted barbet
Lybius minor svartryggad barbett black-backed barbet
Lybius rolleti svartbröstad barbett black-breasted barbet
Lybius rubrifacies rödmaskad barbett red-faced barbet
Lybius torquatus ringbarbett black-collared barbet
Pogoniulus atroflavus rödgumpad dvärgbarbett red-rumped tinkerbird
Pogoniulus bilineatus gulgumpad dvärgbarbett golden-rumped tinkerbird, yellow-rumped tinkerbird
Pogoniulus chrysoconus gulpannad dvärgbarbett yellow-fronted tinkerbird
Pogoniulus coryphaeus gulryggad dvärgbarbett western green tinkerbird
Pogoniulus leucomystax mustaschdvärgbarbett moustached green tinkerbird
Pogoniulus pusillus rödpannad dvärgbarbett red-fronted tinkerbird
Pogoniulus scolopaceus fläckig dvärgbarbett speckled tinkerbird
Pogoniulus simplex grön dvärgbarbett eastern green tinkerbird, African green tinkerbird
Pogoniulus subsulphureus gulstrupig dvärgbarbett yellow-throated tinkerbird
Gymnobucco bonapartei gråstrupig barbett grey-throated barbet
Stactolaema leucotis vitörad barbett white-eared barbet
Stactolaema olivacea grön barbett green barbet
Stactolaema whytii Whytebarbett Whyte's barbet
Trachyphonus darnaudii Arnaudbarbett d'Arnaud's barbet
Trachyphonus erythrocephalus rödgul barbett red-and-yellow barbet
Trachyphonus purpuratus, Trachylaemus purpuratus gulnäbbad barbett yellow-billed barbet
Trachyphonus usambiro Usambiro barbet
Trachyphonus vaillantii tofsbarbett crested barbet
Tricholaema diademata rödpannad barbett red-fronted barbet
Tricholaema frontata miombobarbett miombo pied barbet, miombo barbet
Tricholaema hirsuta hårbröstad barbett hairy-brested barbet
Tricholaema lacrymosa flankstreckad barbett spot-flanked barbet
Tricholaema melanocephala svartstrupig barbett black-throated barbet
  Honungsgökar Honeyguides
Indicator conirostris tjocknäbbad honungsgök thick-billed honeyguide
Indicator exilis dvärghonungsgök least honeyguide
Indicator indicator svartstrupig honungsgök greater honeyguide, black-throated honeyguide
Indicator maculatus fläckhonungsgök spotted honeyguide
Indicator meliphilus blek honungsgök pallid honeyguide
Indicator minor mindre honungsgök lesser honeyguide
Indicator pumilio pygméhonungsgök dwarf honeyguide
Indicator variegatus fjällig honungsgök scaly-throated honeyguide
Indicator willcocksi Willcocks honungsgök Willcocks's honeyguide
Melignomon zenkeri Zenkers honungsgök Zenker's honeyguide
Melichneutes robustus lyrstjärtad honungsgök lyre-tailed honeyguide
Prodotiscus insignis Cassins honungsgök Cassin's honeybird, Cassin's honeyguide
Prodotiscus regulus Wahlbergs honungsgök Wahlberg's honeybird, Wahlberg's honeyguide
Prodotiscus zambesiae grå honungsgök Eastern honeybird, green-backed honeybird, green-backed honeyguide
  Hackspettar Woodpeckers
Campethera abingoni guldstjärtad spett golden-tailed woodpecker
Campethera bennettii Bennettspett Bennett's woodpecker
Campethera cailliautii afrikansk grönspett green-backed woodpecker, little spotted woodpecker
Campethera caroli brunörad spett brown-eared woodpecker
Campethera mombassica Mombasaspett Mombasa woodpecker
Campethera nivosa termitspett buff-spotted woodpecker
Campethera nubica nubisk spett Nubian woodpecker
Campethera scriptoricauda Tanzaniaspett speckle-throated woodpecker, Reichenow's Woodpecker
Campethera tullbergi Tullbergspett fine banded woodpecker, Tullberg's woodpecker
Dendropicos elliotii Elliotspett Elliot's woodpecker
Dendropicos fuscescens kardinalspett cardinal woodpecker
Dendropicos gabonensis Gabonspett Gabon woodpecker
Dendropicos goertae afrikansk gråspett grey woodpecker
Dendropicos griseocephalus olivspett olive woodpecker
Dendropicos namaquus Namaquaspett bearded woodpecker
Dendropicos poecilolaemus beigebukad spett speckle-breasted woodpecker, Uganda spotted woodpecker
Dendropicos stierlingi Malawispett Stierling's woodpecker
Dendropicos xantholophus guldkronad spett yellow-crested woodpecker, golden-crowned woodpecker
Jynx ruficollis rödbröstad göktyta red-throated wryneck, rufous-necked wryneck
Jynx torquilla göktyta Eurasian wryneck
Picoides obsoletus, Dendropicos obsoletus brunryggad spett brown-backed woodpecker
Sasia africana afrikansk dvärgspett African Piculet
  Brednäbbar Broadbills
Pseudocalyptomena graueri Grauers brednäbb African green broadbill
Smithornis capensis afrikansk brednäbb African broadbill
Smithornis rufolateralis rödsidig brednäbb red-sided broadbill
  Pittor Pittas
Pitta angolensis afrikansk pitta African pitta
Pitta reichenowi grönbröstad pitta

green-breasted pitta

  Lärkor Larks
Calandrella brachydactyla korttålärka gretaer short-toed lark
Calandrella cinerea rödkronad lärka red-capped lark
Calandrella somalica somalidvärglärka Somali short-toed lark, rufous short-toed lark
Chersomanes albofasciata spetsklolärka spike-heeled lark
Eremopterix leucopareia Fischers finklärka Fischer's sparrow-lark
Eremopterix leucotis brunryggad finklärka chestnut-backed sparrow-lark
Eremopterix signata, Eremopterix signatus brunhuvad finklärka chestnut-headed sparrow-lark
Galerida cristata tofslärka crested lark
Galerida modesta sollärka sun lark
Galerida theklae lagerlärka Thekla lark, short-crested lark
Mirafra africana rödnackad savannlärka rufous-naped lark
Mirafra africanoides, Calendulauda africanoides Ljusbrun savannlärka fawn-coloured lark
Mirafra albicauda nordlig vitstjärtad busklärka white-tailed lark
Mirafra angolensis Angolalärka Angola lark
Mirafra cantillans sångbusklärka singing bush lark
Mirafra collaris halsbandslärka collared lark
Mirafra gilletti Gillets busklärka Gillett's lark
Mirafra hypermetra rödvingad busklärka red-winged lark
Mirafra poecilosterna, Calendulauda poecilosterna rosabröstad lärka pink-breasted lark
Mirafra pulpa sagonbusklärka Friedmann's lark
Mirafra rufocinnamomea kanelbusklärka flappet lark
Mirafra williamsi Williams lärka William's lark
Pinarocorys erythropygia rödstjärtad busklärka rufous-rumped lark
Pinarocorys nigricans mörk savannlärka dusky lark
Pseudalaemon fremantlii skägglärka short-tailed lark
Spizocorys personata masklärka masked lark
  Svalor Swallows
Delichon urbica, Delichon urbicum hussvala common house martin
Hirundo abyssinica, Cecropis abyssinica mindre strimsvala lesser striped swallow
Hirundo aethiopica etiopisk svala Ethiopian swallow
Hirundo albigularis vitstrupesvala white-throated swallow
Hirundo angolensis Angolasvala Angola swallow
Hirundo atrocaerulea blåsvala blue swallow
Hirundo cucullata, Cecropis cucullata större strimsvala greater striped swallow
Hirundo daurica, Cecropis daurica rostgumpsvala red-rumped swallow
Hirundo dimidiata pärlbröstsvala pearl-breasted swallow
Hirundo fuligula, Ptyonoprogne fuligula afrikansk klippsvala African rock martin, rock martin
Hirundo nigrita safirsvala white-throated blue swallow
Hirundo rustica ladusvala barn swallow
Hirundo semirufa, Cecropis semirufa savannsvala rufous-chested swallow
Hirundo senegalensis, Cecropis senegalensis moskésvala mosque swallow
Hirundo smithii trådstjärtsvala wire-tailed swallow
Phedina borbonica maskarensvala mascarene martin
Psalidoprocne albiceps vithuvad kamvingesvala white-headed saw-wing, white-headed rough-wing
Psalidoprocne holomelas, Psalidoprocne pristoptera svart kamvingesvala black saw-wing, black rough-wing
Psalidoprocne orientalis vitvingad kamvingesvala eastern saw-wing
Pseudhirundo griseopyga grågumpssvala grey-rumped swallow
Riparia cincta större backsvala banded martin
Riparia paludicola brunstrupig backsvala plain martin, African sand martin
Riparia riparia backsvala sand martin, bank swallow
  Ärlor och piplärkor Pipits and wagtails
Anthus brachyurus kortstjärtad piplärka short-tailed pipit
Anthus caffer buskpiplärka bush pipit
Anthus campestris fältpiplärka tawny pipit
Anthus cervinus rödstrupig piplärka red-throated pipit
Anthus cinnamomeus afrikansk piplärka grassland pipit
Anthus leucophrys gräspiplärka plain-backed pipit
Anthus lineiventris strimpiplärka striped pipit
Anthus melindae Malindipiplärka Malindi pipit
Anthus richardi större piplärka Richard's pipit
Anthus similis långnäbbad piplärka long-billed pipit
Anthus sokokensis Sokokepiplärka Sokoke pipit
Anthus trivialis trädpiplärka tree pipit
Anthus vaalensis Kalaharipiplärka buffy pipit
Macronyx ameliae rödstrupig sporrpiplärka rosy-breasted longclaw
Macronyx aurantiigula Panganisporrpiplärka Pangani longclaw
Macronyx croceus gulstrupig sporrpiplärka yellow-throated longclaw
Macronyx fuellebornii Fülleborns sporrpiplärka Fuelleborn's longclaw
Macronyx sharpei, Hemimacronyx sharpei Kikuyusporrpiplärka Sharpe's longclaw
Motacilla aguimp brokärla African pied wagtail
Motacilla alba sädesärla white wagtail
Motacilla capensis kapärla Cape wagtail
Motacilla cinerea forsärla grey wagtail
Motacilla clara bergsärla mountain wagtail
Motacilla flava gulärla yellow wagtail
Tmetothylacus tenellus guldpiplärka golden pipit
  Nålfåglar Cuckoo-shrikes
Campephaga flava svart nålfågel black cuckoo-shrike
Campephaga petiti gyllingnålfågel Petit's cuckoo-shrike
Campephaga phoenicea rödskuldrad nålfågel red-shouldered cuckoo-shrike
Campephaga quiscalina purpurstrupig nålfågel purple-throated cuckoo-shrike
Coracina caesia mörk gråfågel grey cuckoo-shrike
Coracina pectoralis måsfärgad gråfågel white-breasted cuckoo-shrike
  Bulbyler Bulbuls
Andropadus ansorgei Ansorges grönbulle Ansorge's greenbul
Andropadus curvirostris lövgrönbulle Cameroon sombre greenbul, plain greenbul
Andropadus gracilirostris smalnäbbad grönbulle slender-billed greenbul
Andropadus gracilis dvärgbulbyl little grey greenbul, grey greenbul
Andropadus importunus buskgrönbulle Zanzibar sombre greenbul
Andropadus latirostris mustaschgrönbulle yellow-whiskered greenbul
Andropadus masukuensis Malawigrönbulle Shelley's greenbul
Andropadus milanjensis olivbröstad grönbulle stripe-cheeked greenbul
Andropadus tephrolaemus, Andropadus nigriceps gråstrupig grönbulle grey-throated greenbul, mountain greenbul
Andropadus virens mindre grönbulle little greenbul
Baeopogon indicator honungsgökbulbyl honeyguide greenbul
Bleda eximia, Bleda eximius grönstjärtad borstbulbyl green-tailed bristlebill
Bleda syndactyla, Bleda syndactylus rödstjärtad borstbulbyl red-tailed bristlebill, common bristlebill
Chlorocichla flavicollis gulstrupig grönbulle yellow-throated leaf-love, yellow-throated greenbul
Chlorocichla flaviventris gulbukad grönbulle yellow-bellied greenbul
Chlorocichla laetissima sånggrönbulle joyful greenbul
Chlorocichla simplex vitbrynad grönbulle simple greenbul
Criniger calurus rödstjärtad grönbulle red-tailed greenbul
Criniger chloronotus Kongobulbyl green-backed bulbul
Ixonotus guttatus fläckgrönbulle spotted greenbul
Nicator chloris gulbrynad nikator western nicator, yellow-spotted nicator
Nicator gularis vitbrynad nikator eastern nicator
Nicator vireo gulstrupig nikator yellow-throated nicator
Phyllastrephus albigularis vitstrupig grönbulle white-throated greenbul
Phyllastrephus cabanisi ljusstrupig grönbulle Cabanis's greenbul
Phyllastrephus cerviniventris ljusnäbbad grönbulle grey-olive greenbul
Phyllastrephus debilis dvärggrönbulle tiny greenbul
Phyllastrephus fischeri ljusögd grönbulle Fischer's greenbul
Phyllastrephus flavostriatus gulstrimmig grönbulle yellow-streaked greenbul
Phyllastrephus hypochloris Kivugrönbulle Toro olive greenbul
Phyllastrephus icterinus citrongrönbulle icterine greenbul
Phyllastrephus lorenzi Kongogrönbulle Sassi's olive greenbul, Sassi's greenbul
Phyllastrephus strepitans brun bulbyl northern brownbul
Phyllastrephus terrestris markbulbyl terrestrial brownbul
Phyllastrephus xavieri höglandsgrönbulle Xavier's greenbul
Pycnonotus barbatus trädgårdsbulbyl garden bulbul, common bulbul, yellow-vented bulbul
Pyrrhurus scandens roststjärtad bulbyl leaf-love
Thescelocichla leucopleura träskgrönbulle swamp palm bulbul, swamp greenbul
  Busktörnskator Bush-shrikes
Dryoscopus angolensis rosabent dunrygg pink-footed puffback
Dryoscopus cubla nordlig dunrygg black-backed puffback
Dryoscopus gambensis Gambiadunrygg northern puffback
Dryoscopus pringlii grågumpad dunrygg Pringle's puffback
Dryoscopus senegalensis rödögd dunrygg red-eyed puffback
Laniarius aethiopicus tropikbobo tropical boubou
Laniarius erythrogaster svarthuvad gonolek black-headed gonolek
Laniarius fuelleborni skogsbobo Fülleborn's black boubou
Laniarius funebris skifferbobo slate-colored boubou
Laniarius leucorhynchus sotbobo sooty boubou
Laniarius luehderi brunkronad busktörnskata Lühder's bush-shrike
Laniarius mufumbiri papyrusgonolek papyrus gonolek
Laniarius poensis bergsbobo mountain boubou
Laniarius ruficeps sotbrun busktörnskata red-naped bush-shrike
Malaconotus alius Ulugurubusktörnskata Uluguru bush-shrike
Malaconotus blanchoti gråhuvad busktörnskata grey-headed bush-shrike
Malaconotus bocagei, Telophorus bocagei, Chlorophoneus bocagei grågrön busktörnskata Bocage's bush-shrike, grey-green bush-shrike
Malaconotus cruentus eldbröstad busktörnskata fiery-breasted bush-shrike
Malaconotus dohertyi, Telophorus dohertyi, Chlorophoneus dohertyi rödpannad busktörnskata Doherty's bush-shrike
Malaconotus lagdeni bergsbusktörnskata Lagden's bush-shrike
Malaconotus multicolor, Chlorophoneus multicolor mångfärgad busktörnskata many-coloured bush-shrike
Malaconotus nigrifrons, Telophorus nigrifrons, Chlorophoneus nigrifrons svartpannad busktörnskata black-fronted bush-shrike
Malaconotus quadricolor, Telophorus quadricolor, Chlorophoneus quadricolor fyrfärgad busktörnskata four-coloured bush-shrike
Malaconotus sulfureopectus, Telophorus sulfureopectus, Chlorophoneus sulfureopectus orangebröstad busktörnskata sulphur-breasted bush-shrike
Nilaus afer brubru brubru, brubru bush-shrike
Rhodophoneus cruentus rosentörnskata rosy-patched bush-shrike
Tchagra australis brunhuvad tchagra brown-crowned tchagra
Tchagra jamesi trestreckad tchagra three-streaked tchagra
Tchagra minuta, Bocagia minuta sumptchagra marsh tchagra
Tchagra senegala, Tchagra senegalus svartkronad tchagra black-crowned tchagra, black-headed tchagra
  Törnskator Shrikes
Corvinella corvina gulnäbbad törnskata yellow-billed shrike
Lanius cabanisi långstjärtad fiskaltörnskata long-tailed fiscal
Lanius collaris fiskaltörnskata common fiscal
Lanius collurio törnskata red-backed shrike
Lanius dorsalis Taitatörnskata Taita fiscal
Lanius excubitoroides gråryggad törnskata grey-backed fiscal
Lanius gubernator Saheltörnskata Emin's shrike
Lanius isabellinus Isabellatörnskata red-tailed shrike, rufous-tailed shrike, isabelline shrike
Lanius mackinnoni Mackinnontörnskata Mackinnon's fiscal, Mackinnon's shrike
Lanius minor svartpannad törnskata lesser grey shrike
Lanius nubicus masktörnskata masked shrike
Lanius senator rödhuvad törnskata woodchat shrike
Lanius somalicus somalitörnskata Somali fiscal
Lanius souzae Souzatörnskata Souza's shrike
Urolestes melanoleucus, Corvinella melanoleuca skattörnskata magpie shrike, long-tailed shrike
  Hjälmtörnskator Helmet-shrikes
Eurocephalus rueppelli Rüppels vitkronstörnskata northern white-crowned helmet-shrike, white-rumped helmet-shrike
Prionops caniceps rödnäbbad hjälmtörnskata chestnut-bellied helmet-shrike
Prionops plumatus vit hjälmtörnskata white-crested helmet-shrike, white helmet-shrike
Prionops poliolophus, Prionops poliolopha gråtofsad hjälmtörnskata grey-crested helmet-shrike
Prionops retzii svartbröstad hjälmtörnskata Retz's helmet-shrike
Prionops scopifrons brunpannad hjälmtörnskata chestnut-fronted helmet-shrike
  Trastar Thrushes
Alethe diademata rödkronad alethe fire-crested alethe
Alethe fuelleborni, Pseudalethe fuelleborni vitbröstad alethe white-chested alethe
Alethe poliocephalus, Alethe poliocephala, Pseudalethe poliocephala brunryggad alethe brown-chested alethe
Alethe poliophrys, Pseudalethe poliophrys rödstrupig alethe red-throated alethe
Cercomela familiaris roststjärt red-tailed chat, familiar chat
Cercomela scotocerca brunstjärt brown-tailed rock chat
Cercomela sordida bergsskvätta alpine chat, moorland chat
Cercotrichas barbata miomboträdnäktergal miombo bearded scrub-robin, miombo scrub-robin
Cercotrichas galactotes trädnäktergal rufous bush chat, rufous-tailed scrub robin
Cercotrichas hartlaubi savannträdnäktergal brown-backed scrub robin
Cercotrichas leucophrys vitbrynad trädnäktergal white-browed scrub-robin/red-backed scrub-robin
Cercotrichas leucosticta skogsträdnäktergal northern bearded scrub-robin, forest scrub-Robin
Cercotrichas quadrivirgata kanelträdnäktergal eastern bearded scrub robin
Cichladusa arquata gulögd palmskvätta collared palm-thrush
Cichladusa guttata fläckig palmskvätta spotted morning thrush
Cossypha anomala olivsnårtrast olive-flanked robin-chat
Cossypha archeri Kivusnårtrast Archer's Robin-Chat
Cossypha caffra kapsnårtrast Cape robin-chat
Cossypha cyanocampter blåvingesnårtrast blue-shouldered robin-chat
Cossypha heuglini vitbrynad snårtrast white-browed robin-chat
Cossypha natalensis rödhuvad snårtrast red-capped robin-chat
Cossypha niveicapilla rödnackad snårtrast snowy-headed robin-chat, snowy-crowned robin-chat
Cossypha polioptera gråskuldrad snårtrast grey-winged robin-chat
Cossypha semirufa höglandssnårtrast Rüppell's robin-chat
Cossyphicula roberti vitbukad snårtrast white-bellied robin-chat
Irania gutturalis vitstrupig näktergal white-throated robin, irania
Luscinia luscinia näktergal thrush-nightingale, sprosser
Luscinia megarhynchos sydnäktergal nightingale
Modulatrix orostruthus, Arcanator orostruthus Skogstimalia dappled mountain-robin, dapple-throat
Modulatrix stictigula fläckhake spot-throat
Monticola angolensis miombostentrast miombo rock-thrush
Monticola rufocinereus dvärgstentrast little rock thrush
Monticola saxatilis stentrast common rock thrush, rufous-tailed rock thrush
Myrmecocichla aethiops nordlig termitskvätta northern anteater chat
Myrmecocichla albifrons vitpannad termitskvätta white-fronted black chat
Myrmecocichla arnoti, Myrmecocichla arnotti vitkronad termitskvätta white-headed black chat
Myrmecocichla nigra svart termitskvätta sooty chat
Neocossyphus poensis vitstjärtad myrtrast white-tailed ant-thrush
Neocossyphus rufus rödstjärtad myrtrast red-tailed ant-thrush
Oenanthe deserti ökenstenskvätta desert wheatear
Oenanthe heuglini Heuglinstenskvätta Heuglin's wheatear
Oenanthe hispanica Medelhavsstenskvätta black-eared wheatear
Oenanthe isabellina Isabellastenskvätta isabelline wheatear
Oenanthe lugubris etiopisk stenskvätta Abyssinian black wheatear
Oenanthe oenanthe stenskvätta northern wheatear
Oenanthe pileata svartbröstad stenskvätta capped wheatear
Oenanthe pleschanka nunnestenskvätta pied wheatear
Oenanthe schalowi Schalowstenskvätta Schalow's wheatear
Phoenicurus phoenicurus rödstjärt common redstart
Pogonocichla stellata stjärnskvätta white-starred robin
Psophocichla litsitsirupa jordtrast groundscraper thrush
Saxicola rubetra buskskvätta whinchat
Saxicola torquata svarthakad buskskvätta common stone chat
Sheppardia aequatorialis ekvatorialakalat equatorial akalat, Jackson's akalat
Sheppardia bocagei större akalat Bocage's akalat
Sheppardia cyornithopsis låglandsakalat lowland akalat
Sheppardia gunningi östkustakalat east coast akalat
Sheppardia lowei Iringakalat Iringa akalat
Sheppardia montana Usambaraakalat Usambara ground robin, Usambara akalat
Sheppardia polioptera, Cossypha polioptera gråskuldrad snårtrast grey-winged robin
Sheppardia sharpei Tanzaniaakalat Sharpe's akalat
Stiphrornis erythrothorax västlig skogsskvätta forest robin
Stizorhina fraseri rödstjärtad flugtrast rufous flycatcher-thrush, Fraser's rufous thrush
Swynnertonia swynnertoni halvmånskvätta Swynnerton's robin
Thamnolaea cinnamomeiventris, Myrmecocichla cinnamomeiventris klippskvätta cliff chat, mocking cliff chat
Turdus helleri Taitatrast Taita thrush
Turdus libonyanus Kurrichanetrast kurrichane thrush
Turdus olivaceus olivtrast olive thrush
Turdus pelios aftontrast African thrush
Turdus tephronotus glasögontrast African bare-eyed thrush
Zoothera camaronensis svartörad trast black-eared ground-thrush
Zoothera gurneyi östafrikansk trast orange ground thrush
Zoothera guttata fläcktrast spotted ground thrush
Zoothera oberlaenderi Kongotrast Oberlaender's ground-thrush
Zoothera piaggiae orangebröstad trast Abyssinian ground-thrush
Zoothera princei vitbukad trast grey ground-thrush
Zoothera tanganjicae Kivutrast Kivu ground-thrush
  Timalior Illadopses, babblers, chatterers
Illadopsis albipectus fjällbröstad illadopsis scaly-breasted illadopsis
Illadopsis fulvescens brun illadopsis brown illadopsis
Illadopsis puveli brunbröstad illadopsis Puvel's illadopsis
Illadopsis pyrrhoptera bergsilladopsis mountain illadopsis
Illadopsis rufipennis gråbröstad illadopsis pale-breasted illadopsis
Kakamega poliothorax bergstimalia grey-chested illadopsis
Kupeornis rufocinctus Kongotimalia red-collared mountain-babbler
Phyllanthus atripennis gråhuvad timalia capuchin babbler
Pseudoalcippe abyssinica, Illadopsis abyssinica bergsnunnetimalia African hill babbler, Abyssinian hill babbler
Turdoides aylmeri fjällig skriktrast scaly chatterer
Turdoides hartlaubii savannskriktrast Hartlaub's babbler
Turdoides hindei Kenyaskriktrast Hinde's babbler, Hinde's pied babbler
Turdoides hypoleucus, Turdoides hypoleuca brokskriktrast northern pied babbler
Turdoides jardineii fläckig skriktrast arrow-marked babbler
Turdoides plebejus brun skriktrast brown babbler
Turdoides rubiginosus, Turdoides rubiginosa rödbrun skriktrast rufous chatterer
Turdoides sharpei svarttyglad skriktrast black-lored babbler, Sharpe's pied babbler
Turdoides squamulatus, Turdoides squamulata somaliskriktrast scaly babbler
Turdoides tenebrosus, Turdoides tenebrosa mörk skriktrast dusky babbler
  Sångare Warblers
Acrocephalus arundinaceus trastsångare great reed warbler
Acrocephalus baeticatus afrikansk rörsångare African reed warbler
Acrocephalus gracilirostris kaffersångare lesser swamp warbler
Acrocephalus griseldis basrasångare Basra reed warbler
Acrocephalus palustris kärrsångare marsh warbler
Acrocephalus rufescens sumpsångare greater swamp warbler
Acrocephalus schoenobaenus sävsångare sedge warbler
Acrocephalus scirpaceus rörsångare Eurasian reed warbler
Apalis alticola brunhuvad apalis brown-headed apalis
Apalis argentea Kungweapalis Kungwe apalis
Apalis binotata maskapalis masked apalis
Apalis chapini Uluguruapalis Chapin's apalis
Apalis chariessa vitvingad apalis white-winged apalis
Apalis cinerea Chirindaapalis Grey apalis
Apalis flavida gulbröstad apalis yellow-breasted apalis
Apalis jacksoni svartstrupig apalis black-throated apalis
Apalis karamojae Karamojaapalis Karamoja apalis
Apalis melanocephala svarthuvad apalis black-headed apalis
Apalis moreaui, Artisornis moreaui långnäbbad skräddarfågel long-billed apalis, Moreau's tailorbird
Apalis nigriceps svartkronad apalis black-capped apalis
Apalis personata Kivuapalis mountain masked apalis, black-faced apalis
Apalis porphyrolaema Kastanjestrupig apalis chestnut-throated apalis
Apalis pulchra halsbandsapalis black-collared apalis
Apalis rufogularis brunstrupig apalis buff-throated apalis, black-backed apalis
Apalis ruwenzorii Ruwenzoriapalis collared apalis
Apalis thoracica ringapalis bar-throated apalis
Bathmocercus rufus maskrostsångare black-faced rufous warbler
Bathmocercus winifredae rosthuvudsångare Mrs Moreau's warbler
Bradypterus alfredi bambusmygsångare bamboo warbler
Bradypterus baboecala dvärgsmygsångare little rush warbler, African bush warbler
Bradypterus carpalis vitvingad smygsångare white-winged warbler, white-winged scrub warbler
Bradypterus cinnamomeus kanelsmygsångare cinnamon bracken warbler
Bradypterus graueri vitbrynad smygsångare Grauer's rush warbler, Grauer's swamp warbler
Bradypterus lopezi skogssmygsångare evergreen forest warbler, Cameroon scrub warbler
Calamonastes simplex grå calamonastes grey wren-warbler
Calamonastes undosus miombocalamonastes pale wren-warbler
Camaroptera brachyura grönryggad camaroptera grey-backed camaroptera, bleating warbler
Camaroptera chloronota grön camaroptera olive-green camaroptera
Camaroptera superciliaris gulbrynad camaroptera yellow-browed camaroptera
Chloropeta gracilirostris papyruskloropeta papyrus yellow warbler, thin-billed flycatcher-warbler, papyrus flycatcher-warbler
Chloropeta natalensis gul kloropeta dark-capped yellow warbler, yellow flycatcher-warbler
Chloropeta similis bergskloropeta mountain yellow warbler, mountain flycatcher-warbler
Cisticola aberdare Aberdaregrässångare Aberdare cisticola
Cisticola aberrans rödhuvad grässångare rock cisticola, lazy cisticola
Cisticola angusticaudus Taboragrässångare long-tailed cisticola, Tabora cisticola
Cisticola aridulus ökengrässångare desert cisticola
Cisticola ayresii klatschgrässångare wing-snapping cisticola
Cisticola bodessa Marsabitgrässångare boran cisticola
Cisticola brachypterus kortvingad grässångare siffling cisticola, short-winged cisticola
Cisticola brunnescens brun grässångare pectoral-patch cisticola
Cisticola cantans vitbrynad grässångare singing cisticola
Cisticola carruthersi papyrusgrässångare Carruthers's cisticola
Cisticola chiniana akaciagrässångare rattling cisticola
Cisticola chubbi höglandsgrässångare Chubb's cisticola
Cisticola cinereolus askgrässångare ashy cisticola
Cisticola distinctus Lynes grässångare Lynes's cisticola
Cisticola erythrops rödhättad grässångare red-faced cisticola
Cisticola eximius savanngrässångare black-backed cisticola, black-necked cisticola
Cisticola fulvicapillus, Cisticola fulvicapilla flöjtgrässångare piping cisticola
Cisticola galactotes svartryggad grässångare winding cisticola
Cisticola hunteri Kilimanjarogrässångare Hunter's cisticola
Cisticola juncidis grässångare zitting cisticola, fan-tailed warbler
Cisticola lais jämmergrässångare wailing cisticola
Cisticola lateralis visselgrässångare whistling cisticola
Cisticola nanus dvärggrässångare tiny cisticola
Cisticola natalensis buskgrässångare croaking cisticola
Cisticola nigriloris svartbrynad grässångare black-lored cisticola
Cisticola njombe knarrgrässångare churring cisticola
Cisticola pipiens sumpgrässångare chirping cisticola
Cisticola restrictus Tana River cisticola
Cisticola robustus större grässångare stout cisticola
Cisticola ruficeps rostkronad grässångare red-pate cisticola
Cisticola tinniens Levaillants grässångare Levaillant's cisticola
Cisticola troglodytes rävgrässångare foxy cisticola
Cisticola woosnami miombogrässångare trilling cisticola
Drymocichla incana rödvingad sångare red-winged grey warbler
Eminia lepida svartnackad sångare grey-capped warbler
Eremomela badiceps rödkronad eremomela rufous-crowned eremomela
Eremomela flavicrissalis gulgumpad eremomela yellow-vented eremomela
Eremomela icteropygialis gulbukad eremomela yellow-bellied eremomela
Eremomela pusilla Senegaleremomela green-backed eremomela, Senegal eremomela
Eremomela scotops grönhättad eremomela green-capped eremomela
Eremomela turneri rödpannad eremomela Turner's eremomela
Graueria vittata Kivusångare Grauer's warbler
Heliolais erythroptera, Heliolais erythropterus kastanjevingad prinia red-winged warbler
Hemitesia neumanni Neumanns sångare short-tailed warbler, Neumann's warbler
Hippolais icterina härmsångare icterine warbler
Hippolais languida orientsångare Upcher's warbler
Hippolais olivetorum olivsångare olive-tree warbler
Hippolais pallida eksångare olivaceous warbler
Hippolais polyglotta polyglottsångare melodious warbler
Hylia prasina grön hylia green hylia
Hyliota australis sydlig hyliota southern hyliota
Hyliota flavigaster gulbukad hyliota yellow-bellied hyliota
Hyliota violacea violettryggad hyliota violet-backed hyliota
Locustella fluviatilis flodsångare river warbler, Eurasian river warbler
Locustella luscinioides vassångare Savi's warbler
Locustella naevia gräshoppsångare grasshopper warbler
Macrosphenus concolor olivlångnäbb grey longbill
Macrosphenus flavicans gul långnäbb yellow longbill
Macrosphenus kretschmeri ljusbukad långnäbb Kretschmer's longbill
Melocichla mentalis skäggsångare African moustached warbler, moustached grass-warbler
Orthotomus metopias, Artisornis metopias afrikansk skräddarfågel red-capped forest warbler, African tailorbird
Orthotomus moreaui, Artisornis moreaui långnäbbad skräddarfågel long-billed tailorbird, Moreau's tailorbird
Parisoma boehmi halsbandssångare banded parisoma
Parisoma lugens brun parisoma brown parisoma
Phyllolais pulchella akaciasångare buff-bellied warbler
Phylloscopus budongoensis Ugandasångare Uganda woodland warbler
Phylloscopus collybita gransångare chiffchaff
Phylloscopus laetus rödmaskad sångare red-faced woodland warbler
Phylloscopus laurae gulgrön sångare Laura's woodland warbler, Laura's warbler
Phylloscopus ruficapillus rödkronad sångare yellow-throated woodland warbler
Phylloscopus sibilatrix grönsångare wood warbler
Phylloscopus trochilus lövsångare willow warbler
Phylloscopus umbrovirens grönvingad sångare brown woodland warbler
Prinia bairdii zebraprinia banded prinia
Prinia leucopogon, Schistolais leucopogon vithakad prinia white-chinned prinia
Prinia somalica blek prinia pale prinia
Prinia subflava ockraflankad prinia tawny-flanked prinia
Schoenicola brevirostris afrikansk gräsfågel broad-tailed warbler, fan-tailed grassbird
Spiloptila rufifrons, Urorhipis rufifrons rödmaskad apalis red-fronted warbler
Sylvia atricapilla svarthätta blackcap
Sylvia borin trädgårdssångare garden warbler
Sylvia communis törnsångare common whitethroat
Sylvia nisoria höksångare barred warbler
Sylvietta brachyura nordlig krombek northern crombec
Sylvietta denti citronkrombek lemon-bellied crombec
Sylvietta isabellina somalikrombek Somali long-billed crombec
Sylvietta leucophrys vitbrynad krombek white-browed crombec
Sylvietta rufescens långnäbbad krombek long-billed crombec
Sylvietta ruficapilla rödkronad krombek red-capped crombec
Sylvietta whytii rödmaskad krombek red-faced crombec
Sylvietta virens grön krombek green crombec
  Flugsnappare Fly-catchers
Bradornis microrhynchus askgrå flugsnappare African grey flycatcher, large flycatcher
Bradornis pallidus blek flugsnappare pale flycatcher
Empidornis semipartitus silverfågel silverbird
Erythrocercus holochlorus? Gulgrön elminia little yellow flycatcher
Ficedula albicollis halsbandsflugsnappare collared flycatcher
Ficedula hypoleuca svartvit flugsnappare pied flycatcher
Ficedula semitorquata Balkanflugsnappare semi-collared flycatcher
Fraseria ocreata skogsflugsnappare forest flycatcher, African forest-flycatcher
Melaenornis ardesiacus gulögd flugsnappare yellow-eyed black flycatcher
Melaenornis edolioides svart flugsnappare northern black flycatcher
Melaenornis fischeri, Dioptrornis fischeri skiffergrå flugsnappare white-eyed slaty flycatcher
Melaenornis pammelaina drongoflugsnappare southern black flycatcher
Muscicapa adusta mörkgrå flugsnappare African dusky flycatcher, dusky alseonax
Muscicapa aquatica sumpflugsnappare swamp flycatcher, swamp alseonax
Muscicapa boehmi brachystegia-
flugsnappare
Boehm's flycatcher
Muscicapa caerulescens askflugsnappare ashy flycatcher, ashy alseonax
Muscicapa cassini flodflugsnappare Cassin's grey flycatcher, Cassin's alseonax
Muscicapa comitata ockragumpad flugsnappare dusky-blue flycatcher
Muscicapa gambagae akaciaflugsnappare gambaga flycatcher
Muscicapa infuscata sotbrun flugsnappare sooty flycatcher
Muscicapa lendu gråbrun flugsnappare Chapin's flycatcher, Chapin's alseonax
Muscicapa sethsmithi gulbent flugsnappare yellow-footed flycatcher, yellow-footed alseonax
Muscicapa striata grå flugsnappare spotted flycatcher
Myioparus griseigularis gråbröstad mesflugsnappare grey-throated tit-flycatcher
Myioparus plumbeus grå mesflugsnappare lead-coloured flycatcher, grey tit-flycatcher
  Flikflugsnappare, monarkflugsnappare Batises, monarch-flycatchers
Batis capensis kapbatis Cape batis
Batis diops Ruwenzoribatis Ruwenzori batis
Batis ituriensis Ituribatis Ituri batis
Batis minor svarthuvad batis black-headed batis
Batis mixta kortstjärtad batis forest batis, short-tailed batis
Batis molitor strupfläcksbatis chin-spot batis, chin-spot flycatcher
Batis orientalis gråhuvad batis grey-headed batis
Batis perkeo pygmébatis pygmy batis
Batis soror Mozambiquebatis pale batis, east coast batis
Bias flammulatus, Megabias flammulatus, Megabyas flammulata vitbröstad monarktörnskata African shrike-flycatcher
Bias musicus tofsmonarktörnskata black-and-white flycatcher, black-and-white shrike-flycatcher
Dyaphorophyia castanea kastanjebrun flikflugsnappare chestnut wattle-eye
Dyaphorophyia concreta, Platysteira concreta saffransgul flikflugsnappare yellow-bellied wattle-eye
Dyaphorophyia jamesoni Zaireflikflugsnappare Jameson's wattle-eye
Elminia albicauda vitstjärtad elminia white-tailed blue flycatcher
Elminia longicauda blå elminia African blue flycatcher
Erythrocercus holochlorus gulgrön elminia little yellow flycatcher, yellow flycatcher
Erythrocercus livingstonei rödstjärtad elminia Livingstone's flycatcher
Erythrocercus mccallii rödkronad elminia chestnut-capped flycatcher
Platysteira cyanea brunstrupig flikflugsnappare common wattle-eye, brown-throated wattle-eye
Platysteira peltata svartstrupig flikflugsnappare black-throated wattle-eye
Terpsiphone rufiventer röd paradisflugsnappare red-bellied paradise flycatcher, black-headed paradise flycatcher
Terpsiphone viridis afrikansk paradisflugsnappare African paradise flycatcher
Trochocercus albiventris, Elminia albiventris vitbukad elminia White-bellied crested flycatcher
Trochocercus albonotatus, Elminia albonotata vitspetsad elminia white-tailed crested flycatcher
Trochocercus cyanomelas vitvingad monark blue-mantled crested flycatcher, African crested flycatcher
Trochocercus nigromitratus, Elminia nigromitrata mörk elminia dusky crested flycatcher
Trochocercus nitens blåhuvad monark blue-headed crested flycatcher
  Mesar Tits
Anthoscopus caroli afrikansk pungmes African penduline-tit
Anthoscopus musculus blek pungmes mouse-coloured penduline-tit
Parus albiventris vitbukad mes white-bellied tit
Parus fasciiventer Ruwenzorimes stripe-breasted tit
Parus fringillinus finkmes red-throated tit
Parus funereus skiffermes dusky tit
Parus griseiventris miombomes miombo grey tit, miombo tit
Parus guineensis Guineames white-shouldered tit
Parus leucomelas vitvingad mes white-winged tit, northern black tit
Parus rufiventris rostbukad mes rufous-bellied tit
Parus thruppi somalimes northern grey tit, Somali tit
  Trädkrypare Creepers
Salpornis spilonota, Salpornis spilonotus fläckträdkrypare spotted creeper, spotted tree-creeper
  Solfåglar Sunbirds
Anthreptes anchietae Anchietasolfågel Anchieta's sunbird
Anthreptes collaris, Hedydipna collaris halsbandssolfågel collared sunbird
Anthreptes longuemarei västlig violettryggad solfågel western violet-backed sunbird
Anthreptes neglectus kustsolfågel Uluguru violet-backed sunbird
Anthreptes orientalis, Anthreptes orientalis östlig violettryggad solfågel eastern violet-backed sunbird, Kenya violet-backed sunbird
Anthreptes pallidigaster, Hedydipna pallidigaster Amanisolfågel amani sunbird
Anthreptes platurus, Hedydipna platura pygmésolfågel pygmy sunbird, long-tailed sunbird
Anthreptes rectirostris grön solfågel green sunbird, grey-chinned sunbird
Anthreptes reichenowi Reichenows solfågel plain-backed sunbird
Anthreptes rubritorques rödbandad solfågel banded green sunbird, banded sunbird
Anthreptes seimundi Seimunds solfågel little green sunbird
Cinnyris coccinigaster regnbågssolfågel splendid sunbird
Cinnyris loveridgei Ulugurusolfågel Loveridge's sunbird
Cinnyris manoensis miombosolfågel miombo double-collared sunbird
Cinnyris minulla, Cinnyris minullus dvärgsolfågel tiny sunbird
Cinnyris osea Palestinasolfågel Palestine sunbird
Cinnyris oustaleti Oustaletsolfågel Oustalet's sunbird
Cinnyris regia, Cinnyris regius kungssolfågel regal sunbird
Cinnyris rockefelleri Rockefellers solfågel Rockefeller's sunbird
Cinnyris rufipennis rödvingad solfågel rufous-winged sunbird
Cinnyris shelleyi Shelleys solfågel Shelley's sunbird
Cinnyris stuhlmanni Stuhlmannsolfågel Rwenzori double-collared sunbird, Stuhlmann's double-collared sunbird
Cinnyris talatala vitbukad solfågel white-breasted sunbird
Cyanomitra alinae blåhuvad solfågel blue-headed sunbird
Cyanomitra cyanolaema blåstrupig solfågel blue-throated brown sunbird
Deleornis axillaris gråhuvad solfågel grey-headed sunbird
Nectarinia amethystina, Chalcomitra amethystina ametistsolfågel amethyst sunbird
Nectarinia bifasciata, Cinnyris bifasciatus purpurbandad solfågel purple-banded sunbird
Nectarinia bouvieri, Cinnyris bouvieri orangetofsad solfågel orange-tufted sunbird
Nectarinia chalcomelas, Cinnyris chalcomelas violettbröstad solfågel violet-breasted sunbird
Nectarinia chloropygia, Cinnyris chloropygius olivbukad solfågel olive-bellied sunbird
Nectarinia cuprea, Cinnyris cuprea, Cinnyris cupreus kopparsolfågel copper sunbird
Nectarinia erythrocerca, Cinnyris erythrocerius karmosinbröstad solfågel red-chested sunbird
Nectarinia famosa cupreonitens malakitsolfågel malachite sunbird
Nectarinia habessinica, Cinnyris habessinicus abessinsk solfågel shining sunbird
Nectarinia hunteri, Chalcomitra hunteri Hunters solfågel Hunter's sunbird
Nectarinia johnstoni rödtofsad malakitsolfågel scarlet-tufted malachite sunbird
Nectarinia kilimensis bronssolfågel bronze sunbird
Nectarinia mariquensis, Cinnyris mariquensis Maricosolfågel marico sunbird, mariqua sunbird
Nectarinia mediocris, Cinnyris mediocris östlig dubbelbandad solfågel eastern double-collared sunbird
Nectarinia nectarinioides, Cinnyris nectarinioides svartbukad solfågel black-bellied sunbird
Nectarinia olivacea, Cyanomitra olivacea östlig olivsolfågel olive sunbird, eastern olive sunbird
Nectarinia pembae, Cinnyris pembae Pembasolfågel Pemba sunbird
Nectarinia preussi, Cinnyris reichenowi nordlig dubbelbandad solfågel northern double-collared sunbird
Nectarinia pulchella, Cinnyris pulchella, Cinnyris pulchellus smyckesolfågel beautiful sunbird
Nectarinia purpureiventris purpurbröstad solfågel purple-breasted sunbird
Nectarinia reichenowi, Drepanorhynchus reichenowi guldvingad solfågel golden-winged sunbird
Nectarinia rubescens, Chalcomitra rubescens grönstrupig solfågel green-throated sunbird
Nectarinia senegalensis, Chalcomitra senegalensis rödbröstad solfågel scarlet-chested sunbird
Nectarinia superba, Cinnyris superba, Cinnyris superbus praktsolfågel superb sunbird
Nectarinia tacazze Tacazzesolfågel tacazze sunbird
Nectarinia talatala, Cinnyris talatala vitbukad solfågel white-bellied sunbird, white-breasted sunbird
Nectarinia venusta, Cinnyris venusta, Cinnyris venustus charmsolfågel variable sunbird, yellow-bellied sunbird
Nectarinia veroxii, Cyanomitra veroxii grå solfågel mouse-coloured sunbird
Nectarinia verticalis, Cyanomitra verticalis grönhuvad solfågel green-headed sunbird
  Glasögonfåglar White-eyes
Zosterops abyssinicus abessinsk glasögonfågel Abyssinian white-eye, white-breasted white-eye
Zosterops poliogaster, Zosterops poliogastrus höglandsglasögonfågel montane white-eye, broad-ringed white-eye
Zosterops senegalensis afrikansk gul glasögonfågel yellow white-eye, African yellow white-eye
Zosterops vaughani Pembaglasögonfågel Pemba white-eye
  Fältsparvar Buntings
Emberiza affinis brungumpad sparv brown-rumped bunting
Emberiza cabanisi Cabanissparv Cabanis's bunting
Emberiza capensis kapsparv Cape bunting
Emberiza flaviventris gyllenbröstad sparv golden-breasted bunting, African golden-breasted bunting
Emberiza hortulana ortolansparv ortolan bunting
Emberiza poliopleura somalisparv Somali golden-breasted bunting
Emberiza striolata bergsparv house bunting
Emberiza tahapisi afrikansk klippsparv cinnamon-breasted rock bunting
  Finkar Finches
Linurgus olivaceus gyllingfink oriole finch
Serinus atrogularis gulgumpad ädelsångare black-throated seedeater, southern yellow-rumped seedeater
Serinus buchanani sydlig stenknäcksiska southern grosbeak-canary, Kenya grosbeak-canary
Serinus burtoni tjocknäbbad fink thick-billed seedeater, grosbeak seedeater
Serinus canicollis kapkanariefågel yellow-crowned canary, Cape canary
Serinus capistratus svartmaskad siska black-faced canary
Serinus citrinelloides afrikansk citronsiska African citril
Serinus donaldsoni nordlig stenknäcksiska northern grosbeak-canary, Abyssinian grosbeak-canary
Serinus dorsostriatus vitbukad siska white-bellied canary
Serinus gularis vitbrynad siska streaky-headed seedeater
Serinus koliensis papyrussiska papyrus canary
Serinus leucopygius ädelsångare white-rumped seedeater
Serinus melanochrous Kipengeresiska Kipengere seedeater
Serinus mennelli svartkindad siska black-eared seedeater
Serinus mozambicus Mosambiksiska yellow-fronted canary
Serinus reichenowi citrongumpsiska yellow-rumped seedeater, Kenya yellow-rumped seedeater
Serinus reichardi miombosiska stripe-breasted seedeater, Reichard's seedeater
Serinus striolatus strimsiska streaky seedeater, streaky canary
Serinus sulphuratus svavelsiska brimstone canary
  Astrilder Waxbills
Amadina fasciata rödstrupig amadin cut-throat finch, cut-throat waxbill
Amandava subflava, Sporaeginthus subflavus guldbröstad astrild zebra waxbill
Clytospiza monteiri brun droppastrild brown twinspot
Cryptospiza jacksoni skiffergrå bergsastrild dusky crimsonwing
Cryptospiza reichenovii bergastrild red-faced crimsonwing
Cryptospiza salvadorii Salvadoris bergastrild Abyssinian crimsonwing, Ethiopian crimsonwing
Cryptospiza shelleyi större bergsastrild Shelley's crimsonwing
Estrilda astrild Helenaastrild common waxbill
Estrilda atricapilla svarthätteastrild black-headed waxbill
Estrilda charmosyna savannastrild black-cheeked waxbill, red-rumped waxbill
Estrilda erythronotus,
Estrilda erythronotos, Estrilda nigriloris
älvastrild black-faced waxbill, black-cheeked waxbill
Estrilda melpoda orangekindad astrild orange-cheeked waxbill
Estrilda nonnula nunneastrild black-crowned waxbill
Estrilda paludicola sumpastrild fawn-breasted waxbill
Estrilda perreini svartstjärtad astrild black-tailed grey waxbill, grey waxbill
Estrilda quartinia, Coccopygia quartinia grönryggad astrild yellow-bellied waxbill
Estrilda rhodopyga tygelastrild crimson-rumped waxbill
Estrilda troglodytes grå astrild black-rumped waxbill
Euschistospiza cinereovinacea skiffergrå droppastrild dusky twinspot
Euschistospiza dybowskii Dybowskis droppastrild Dybowski's twinspot
Hypargos niveoguttatus röd droppastrild Peter's twinspot
Lagonosticta larvata maskamarant black-faced firefinch
Lagonosticta nitidula brun amarant brown firefinch
Lagonosticta rara svartbukad amarant black-bellied firefinch
Lagonosticta rhodopareia Jamesons amarant Jameson's firefinch
Lagonosticta rubricata mörkröd amarant African firefinch
Lagonosticta rufopicta vitbandad amarant bar-breasted firefinch
Lagonosticta senegala rödnäbbad amarant red-billed firefinch
Lonchura bicolor, Spermestes bicolor glansskatfink  black-and-white mannikin, black-and-white munia
Lonchura cantans, Euodice cantans afrikansk silvernäbb African silverbill
Lonchura cucullata, Spermestes cucullata mindre skatfink bronze mannikin, bronze munia
Lonchura fringilloides, Spermestes fringilloides större skatfink magpie-mannikin, magpie munia
Lonchura griseicapilla, Odontospiza caniceps gråhuvad munia grey-headed silverbill
Mandingoa nitidula grön droppastrild green-backed twinspot
Nesocharis ansorgei gulbröstad olivastrild white-collared olive-back
Nesocharis capistriata vitkindad olivastrild grey-headed olive-back
Nigrita bicolor tvåfärgad negerfink chestnut-breasted negrofinch
Nigrita canicapilla, Nigrita canicapillus gråhuvad negerfink grey-headed negrofinch
Nigrita fusconota, Nigrita fusconotus vitbröstad negerfink white-breasted negrofinch
Nigrita luteifrons beigepannad negerfink pale-fronted negrofinch
Ortygospiza atricollis vaktelastrild quail-finch, black-chinned quail-finch 
Ortygospiza gabonensis svartmaskad vaktelastrild black-chinned quailfinch
Ortygospiza locustella, Paludipasser locustella gräshoppsastrild locust-finch
Padda oryzivora, Lonchura oryzivora risfågel Java sparrow
Parmoptila woodhousei Woodhouses myrpickare Woodhouse's antpecker
Pholidornis rushiae tit-hylia Meshylia
Pyrenestes minor umbraastrild lesser seedcracker
Pyrenestes ostrinus purpurastrild black-bellied seed-cracker
Pytilia afra wienerastrild orange-winged pytilia
Pytilia melba Melbaastrild green-winged pytilia
Pytilia phoenicoptera auroraastrild red-winged pytilia
Spermophaga poliogenys rödgumpad blånäbb Grant's bluebill
Spermophaga ruficapilla rödhuvad blånäbb red-headed bluebill
Uraeginthus angolensis Angolafjärilsfink southern cordon-bleu, blue-breasted cordon-bleu, blue waxbill
Uraeginthus bengalus rödkindad fjärilsfink red-cheeked cordon-bleu
Uraeginthus cyanocephalus blåhuvad fjärilsfink blue-capped cordon-bleu
Uraeginthus ianthinogaster, Granatina ianthinogaster violbukad granatastrild purple grenadier
  Vävare Weavers
Amblyospiza albifrons tjocknäbbad vävare grosbeak weaver
Anaplectes rubriceps scharlakansvävare red-headed weaver
Anomalospiza imberbis gökvävare parasitiv weaver
Bubalornis albirostris vitnäbbad buffelvävare white-billed buffalo-weaver
Bubalornis niger rödnäbbad buffelvävare red-billed buffalo-weaver
Dinemellia dinemelli vithuvad buffelvävare white-headed buffalo-weaver
Euplectes afer gulkronad biskop yellow-crowned bishop
Euplectes albonotatus vitvingad vidafink white-winged widowbird
Euplectes ardens halvmånevidafink red-collared widowbird
Euplectes axillaris kortstjärtad vidafink fan-tailed widowbird
Euplectes capensis gulgumpad biskop yellow bishop
Euplectes diadematus diademeldvävare fire-fronted bishop
Euplectes franciscanus svartpannad eldvävare northern red bishop, orange bishop
Euplectes gierowii eldkragad biskop black bishop, Gierow's bishop
Euplectes hartlaubi träskvidafink Hartlaub's marsh widowbird
Euplectes hordeaceus svartvingad eldvävare black-winged red bishop, black-winged bishop
Euplectes jacksoni Jacksons vidafink Jackson's widowbird
Euplectes macrourus gulryggad vidafink yellow-mantled widowbird, yellow-shouldered widowbird
Euplectes orix eldvävare southern red bishop, red bishop
Euplectes nigroventris Sansibarvidafink Zanzibar red bishop, Zanzibar bishop, Black-vented widowbird
Euplectes progne långstjärtad vidafink long-tailed widowbird
Euplectes psammocromius bergsvidafink montane marsh widowbird, buff-shouldered widowbird
Histurgops ruficauda, Histurgops ruficaudus Serengetivävare rufous-tailed weaver
Malimbus erythrogaster rödbukad malimbe red-bellied malimbe
Malimbus malimbicus tofsmalimbe crested malimbe
Malimbus nitens rödbröstad malimbe Gray's malimbe
Malimbus rubricollis rödhuvad malimbe red-headed malimbe
Passer castanopterus somaligråsparv Somali sparrow
Passer diffusus Angolasparv southern grey-headed sparrow, Cape sparrow
Passer domesticus gråsparv house sparrow
Passer eminibey kastanjebrun sparv chestnut sparrow
Passer gongonensis tjocknäbbad sparv parrot-billed sparrow
Passer griseus bysparv grey-headed sparrow, northern grey-headed sparrow
Passer rufocinctus Kenyasparv rufous sparrow, great sparrow
Passer suahelicus swahilisparv Swahili sparrow
Passer swainsonii Swainsonsparv Swainson's sparrow
Petronia pyrgita, Gymnoris pyrgita savannstensparv yellow-spotted petronia
Petronia superciliaris, Gymnoris superciliaris vitbrynad stensparv yellow-throated petronia
Plocepasser donaldsoni vitkindad sparvvävare Donaldson-Smith's sparrow weaver
Plocepasser mahali vitbrynad sparvvävare white-browed sparrow-weaver
Plocepasser superciliosus brunkronad sparvvävare chestnut-crowned sparrow weaver
Ploceus albinucha vitnackad svartvävare Maxwell's black weaver
Ploceus alienus brunbröstad vävare strange weaver
Ploceus aurantius orange vävare orange weaver
Ploceus baglafecht baglafechtvävare Baglafecht weaver, Reichenow's weaver
Ploceus bertrandi Bertrandvävare Bertram's weaver
Ploceus bicolor skogsvävare dark-backed weaver, forest weaver
Ploceus bojeri guldgul palmvävare golden palm weaver
Ploceus burnieri Kilomberovävare Kilombero weaver
Ploceus castaneiceps Tavetavävare taveta golden weaver
Ploceus castanops nordlig brunstrupig vävare northern brown-throated weaver
Ploceus cucullatus byvävare village weaver, black-headed weaver
Ploceus dichrocephalus Jubbavävare Juba weaver, Jubaland weaver
Ploceus galbula rödahavsvävare Rüppel's weaver
Ploceus golandi Sokokevävare Clarke's weaver
Ploceus heuglini Heuglins maskvävare Heuglin's masked weaver
Ploceus insignis brunkronad vävare brown-capped weaver
Ploceus intermedius mindre maskvävare lesser masked weaver
Ploceus jacksoni gulryggad vävare Jackson's golden-backed weaver
Ploceus luteolus dvärgmaskvävare little weaver
Ploceus melanocephalus svarthuvad vävare yellow-backed weaver, black-headed weaver
Ploceus melanogaster svartbukad vävare black-billed weaver, black mountain weaver
Ploceus nicolli Usambaravävare Usambara weaver
Ploceus nigerrimus Vieillots svartvävare vieillot's black weaver
Ploceus nigricollis svartnackad vävare black-necked weaver
Ploceus ocularis glasögonvävare spectacled weaver
Ploceus olivaceiceps olivhuvad vävare olive-headed weaver
Ploceus pelzelni smalnäbbad vävare slender-billed weaver
Ploceus reichardi Tanzaniavävare Tanzania masked weaver
Ploceus rubiginosus kastanjevävare chestnut weaver
Ploceus spekei Spekes vävare Speke's weaver
Ploceus spekeoides svartvingad vävare Fox's weaver
Ploceus subaureus guldvävare African golden weaver
Ploceus superciliosus, Pachyphantes superciliosus kortnäbbad vävare compact weaver
Ploceus taeniopterus nordlig maskvävare northern masked weaver
Ploceus tricolor gulnackad vävare yellow-mantled weaver
Ploceus velatus större maskvävare vitelline masked weaver, southern masked weaver
Ploceus weynsi Ugandavävare Weyns's weaver
Ploceus xanthops större guldvävare Holub's golden weaver
Ploceus xanthopterus sydlig brunstrupig vävare southern brown-throated weaver
Pseudonigrita arnaudi ökenvävare grey-capped social weaver, grey-headed social weaver
Pseudonigrita cabanisi svarthättad ökenvävare black-capped social weaver
Quelea cardinalis kardinalvävare cardinal quelea
Quelea erythrops rödhuvadvävare red-headed quelea
Quelea quelea blodnäbbsvävare red-billed quelea
Sporopipes frontalis fjällhuvad skäggfink speckle-fronted weaver
Vidua chalybeata Atlasfink village indigobird, common indigobird
Vidua codringtoni svartvingad indigofink twinspot indigobird, Zambezi indigobird
Vidua fischeri spetsstjärtad änka straw-tailed whydah, Fischer's whydah
Vidua funerea svart indigofink variable indigobird, dusky indigobird
Vidua hypocherina praktänka steel-blue whydah
Vidua macroura dominikaneränka pin-tailed whydah
Vidua obtusa bredstjärtad paradisänka broad-tailed paradise whydah
Vidua paradisaea vanlig paradisänka paradise whydah, eastern paradise whydah
Vidua purpurascens Purpurglansänka purple indigobird, dusky indigobird
  Starar och oxhackare Starlings and oxpeckers
Buphagus africanus gulnäbbad oxhackare yellow-billed oxpecker
Buphagus erythrorhynchus rödnäbbad oxhackare red-billed oxpecker
Cinnyricinclus femoralis vitbukad stare Abbott's starling
Cinnyricinclus leucogaster ametiststare violet-backed starling, plum-coloured starling, Amethyst starling
Cinnyricinclus sharpii, Pholia sharpii rostbukad stare Sharpe's starling
Creatophora cinerea flikstare wattled starling
Lamprotornis acuticaudus spetsstjärtad glansstare sharp-tailed glossy starling
Lamprotornis chalcurus bronsstjärtsglansstare bronze-tailed starling, bronze-tailed glossy starling
Lamprotornis chalybaeus blåkindad glansstare greater blue-eared starling, greater blue-eared glossy starling
Lamprotornis chloropterus mindre glansstare lesser blue-eared starling, lesser blue-eared glossy starling, Swainson's glossy starling
Lamprotornis corruscus svartbukad glansstare black-bellied starling, black-bellied glossy starling, black-breasted glossy starling
Lamprotornis elisabeth miomboglansstare southern blue-eared starling, miombo blue-eared glossy starling
Lamprotornis hildebrandti, Spreo hildebrandti Hildebrandts glansstare Hildebrandt's starling
Lamprotornis purpureiceps purpurhuvad glansstare purple-headed starling, purple-headed glossy-starling
Lamprotornis purpureus purpurglansstare purple starling, purple glossy starling
Lamprotornis purpuropterus Rüppells glansstare Rüppel's long-tailed starling, Rüppel's glossy starling
Lamprotornis regius, Cosmopsarus regius guldbröstad glansstare golden-breasted starling
Lamprotornis shelleyi svartörad glansstare Shelley's starling
Lamprotornis splendidus praktglansstare splendid glossy starling
Lamprotornis superbus, Spreo superbus trefärgad glansstare superb starling
Lamprotornis unicolor, Cosmopsarus unicolor enfärgad glansstare ashy starling
Neocichla gutturalis vitvingad stare white-winged starling, babbling starling
Onychognathus fulgidus São Toméglansstare chestnut-winged starling, São Tomé chestnut-winged starling
Onychognathus morio rödvingad glansstare red-winged starling
Onychognathus salvadorii hjälmglansstare bristle-crowned starling
Onychognathus tenuirostris smalnäbbad glansstare slender-billed starling
Onychognathus walleri Wallers glansstare Waller's starling
Poeoptera kenricki Kenrickstare Kenrick's starling
Poeoptera lugubris smalstjärtad stare narrow-tailed starling
Poeoptera stuhlmanni Stuhlmannstare Stuhlmann's starling
Speculipastor bicolor skatstare magpie starling
Spreo albicapillus vitkronad stare white-crowned starling
Spreo fischeri, Lamprotornis fischeri gråbröstad stare Fischer's starling
  Gyllingar Orioles
Oriolus auratus afrikansk gylling African golden oriole
Oriolus brachyrhynchus västlig svarthuvudgylling western black-headed oriole
Oriolus chlorocephalus grönhuvad gylling green-headed oriole
Oriolus larvatus östlig svarthuvudgylling black-headed oriole, African black-headed oriole
Oriolus nigripennis svartvingad gylling black-winged oriole
Oriolus oriolus sommargylling Eurasian golden oriole
Oriolus percivali bergsgylling montane oriole, black-tailed oriole
Drongoer Drongos
Dicrurus adsimilis klykstjärtad drongo African drongo, fork-tailed drongo
Dicrurus ludwigii tvärstjärtad drongo square-tailed drongo
Dicrurus modestus Principedrongo velvet-mantled drongo
Kråkfåglar Corvids
Corvus albicollis vitnackad korp white-naped raven, white-necked raven
Corvus albus svartvit kråka pied crow
Corvus capensis kapkråka Cape rook, African black crow
Corvus edithae etiopisk korp brown-necked raven, dwarf raven
Corvus rhipidurus kortstjärtad korp fan-tailed raven
Corvus splendens huskråka house crow
Ptilostomus afer piapiak piapiac
 

Om fågelartlistan
Urvalet av arter i denna artlista bygger främst på Field guide to the birds of East Africa (Stevenson, Fanshawe, 2001) och Birds of Kenya & Northern Tanzania (Zimmerman, Turner, Pearson, 1999 års utgåva), som är två av de mest heltäckande moderna verken om fågellivet i Östafrika. Det förstnämnda täcker Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda och Burundi, medan det senare täcker Kenya och norra Tanzania.

Källan till de svenska namnen är Sveriges Ornitologiska Förenings föreslagna förteckning Svenska namn på all världens fåglar (2008). (Artlistan kan komma att förändras om och när SOF:s förteckning revideras.) Tack vare SOF:s arbete har en stor mängd östafrikanska fågelarter fått svenska namn. Vissa namn överensstämmer inte med andra svenska källor eller med namn som vi själva har använt tidigare, men SOF:s förteckning är av sådan dignitet att dessa namn hädanefter bör användas.

Enstaka svenska artnamn saknas fortfarande, t ex för barbetten Trachyphonus usambiro (som Field guide ... ovan betraktar som egen art, skild från snarlika Trachyphonus darnaudii, Arnaudbarbett).

Svenska namn anges med stor begynnelsebokstav enbart då förledet i namnet består av ett oböjt egennamn. I övrigt används liten begynnelsebokstav, så som namnet bör användas i löptext.

De engelska namnen (som hör hemma i listan pga att den mesta och bästa fågellitteraturen om Östafrika är på engelska) återges på motsvarande sätt med anpassning till löptextform. Vi använder inte den rubriktextform med stor begynnelsebokstav i varje ord som annars är vanlig, eftersom den ger sämre läsbarhet.

De latinska namnen kommer från olika källor, bl a böckerna ovan och SOF:s förteckning. Vid inkonsekvens mellan källorna anges två eller fler latinska namn för att artlistan ska vara så sökbar som möjligt.
 

Afrikansk ormhalsfågel vid Ngoitokitok Springs i Ngorongorokratern.