Safari i Kenya och Tanzania – savannen.com

Safari Patrol
www.savannen.com
info@safaripatrol.se

Zebra, gnu och afrikanska bufflar.

Zebra, gnu och afrikanska bufflar.

Djur och natur:

Artlista: Alla däggdjur i Östafrika

Artlistan nedan innehåller de landlevande däggdjursarter som förekommer i Tanzania och/eller Kenya.

Underarter (med några undantag, t ex underarterna av giraff) och sådana arter som du som normal safariresenär troligen inte är så intresserad av (t ex vissa gnagare, insektsätare och fladdermöss) är bortsållade. Samtliga rovdjur och hovdjur som du kan träffa på under safarin finns kvar i listan, liksom nästan alla primater (några lokala varianter av dvärggalago har sållats bort).

 

Alternativ lista: Enbart de vanligaste däggdjuren

En kortare artlista med främst de däggdjur som du kan se på en vanlig safari finns på sidan Artlista: Däggdjur.

Pdf: Alla däggdjur i Afrika

En artlista över alla däggdjur i hela Afrika finns att hämta som pdf-fil.

Hämta artlistan

 

 

 Rovdjur

Engelska Svenska Kommentarer & (namn på swahili)
Hunddjur
Schakaler, vildhund, öronhund
jackal schakal  
black-backed jackal, silver-backed jackal schabrakschakal, svartryggad schakal, silverryggad schakal (mbweha nyekundu)
golden jackal, common jackal guldschakal, afrikansk guldvarg (mbweha wa mbuga)
side-striped jackal strimmig schakal Mindre vanlig (mbweha)
wild dog vildhund  
wild dog, hunting dog afrikansk vildhund, hyenhund Sällsynt, lokal (mbwa mwitu)
bat-eared fox öronhund  
bat-eared fox öronhund, öronräv, Delandis räv (mbweha masikio)
Hyenor
Hyenor, jordvarg
hyena hyena  
spotted hyena, laughing hyena fläckig hyena (nyangao, fisi)
striped hyena strimmig hyena Ovanlig (fisi)
aardwolf jordvarg  
aardwolf jordvarg, sibethyena, jordhyena (fisi ya nkole, fisi ndogo)
Kattdjur
Lejon, leopard, gepard, mindre katter
cheetah gepard  
cheetah gepard (duma)
lion lejon  
lion lejon (simba)
leopard leopard  
leopard, panther (incl. black panther) leopard, panter (inkl. svart panter) (chui)
smaller cats mindre kattdjur  
caracal karakal, ökenlo Ovanlig (simba mangu)
golden cat, African golden cat afrikansk guldkatt Sällsynt, V och C Ke
serval cat serval (mondo)
wild cat, African wild cat afrikansk vildkatt (paka, mwitu, kimburu, paka pori)
Mårddjur
Illrar, honungsgrävling, uttrar
weasel vessla & iller  
ratel, honey badger honungsgrävling (nyegere)
striped weasel, white-naped weasel afrikansk bandiller (chororo)
zorilla bandiller, zorilla (kicheche)
otter utter (fisi maji)
African clawless otter, Cape clawless otter klolös kaputter, fingerutter (fisi maji kubwa)
spot-necked otter fläckhalsutter V Ke
Viverrider & herpestider
Manguster, genetter, sibetkatt, palmmårdar
mongoose mangust  
Alexander's cusimanse, Alexander's mongoose Alexanders mangust, kongomangust Lokal V Ke
banded mongoose zebramangust (nkuchiro)
bushy-tailed mongoose busksvansmangust C Ke, S Tz och Zanzibar (kitu)
dwarf mongoose dvärgmangust (kitafe)
ichneumon, Egyptian mongoose, large grey mongoose ichneumon, faraoråtta, egyptisk mangust (nguchiro)
Jackson's mongoose Jacksons mangust? Berg och högland Ke
marsh mongoose träskmangust, vattenmangust (nguchiro wa maji)
Meller's mongoose Mellers mangust C och S Tz
slender mongoose, black-tipped mongoose slank mangust, vesslemangust  
Sokoke dog mongoose sokokemangust? Kusten Ke (kitu ya sokoke)
Somali dwarf mongoose dvärgmangust? C och N Ke
white-tailed mongoose vitsvansmangust (karambago)
civet sibetkatt  
African civet afrikansk sibetkatt (fungo)
genet genett  
blotched genet, large-spotted genet, rusty-spotted genet storfläckig genett, fläckgenett, tigrerad genett (kanu)
common genet, small-spotted genet vanlig genett, ginstkatt (kanu)
hausa genet Viliers genett, falsk genett (kanu)
miombo genet angolagenett SV Tz
servaline genet servalingenett (kanu)
palm civet palmmård  
palm civet, two-spotted civet leopardmård, Afrikansk palmmård, tvåfläckig palmmård V Ke och Tz samt Ö Tz
Myrkottar
giant pangolin jättemyrkott V Ke, ev Udzungwabergen i Tz (kakakuona mkubwa)
ground pangolin, Cape pangolin, lesser ground pangolin stäppmyrkott (kakakuona)
tree pangolin vitbukig myrkott V Ke (kakakuona ya miti)

 Hovdjur

Primitiva hovdjur
Elefant, klippgrävlingar, trädgrävlingar, jordsvin
elephant elefant  
elephant, African elephant elefant, afrikansk elefant (ndovu, tembo)
tree hyrax trädgrävling, träddass  
eastern tree hyrax östlig trädgrävling Bergstrakter i Ö (perere)
southern tree hyrax sydlig trädgrävling Lågland (perere)
bush hyrax klippgrävling  
yellow-spotted bush hyrax fläckig klippgrävling (perere mawe)
rock hyrax klippgrävling, klippdass  
black-necked rock hyrax Johnstons klippgrävling (pimbe)
aardvark jordsvin  
aardvark, ant bear jordsvin, kapjordsvin (muhanga, kukukifuku)
Uddatåiga hovdjur
Zebror, noshörningar
zebra zebra  
common zebra vanlig zebra, stäppzebra (punda milia)
Grevy zebra  grevyzebra N halvan av Ke (punda milia somali)
rhinoceros noshörning  
black rhinoceros, browse rhinoceros spetsnoshörning, svart noshörning Sällsynt, lokal (kifaru, faru)
white rhinoceros, grass rhinoceros trubbnosörning, vit noshörning Sällsynt, lokal Ke (kifaru, kiaru ya majani)
Partåiga hovdjur
Flodhästar, svin, giraffer, buffel, antiloper, skruvhornsantiloper, dykare, dvärgantiloper, gaseller
hippopotamus flodhäst  
hippopotamus flodhäst (kiboko)
pig svin  
bush pig, savanna bush pig busksvin, penselsvin (nguruwe)
common warthog, savanna warthog vårtsvin (ngiri, mbango)
desert warthog, woodland warthog vårtsvin? NÖ Ke (ngiri ya somalia)
giant hog, giant forest hog afrikanskt skogssvin, jätteskogssvin V Ke och Tz (senge, ensenge, nguruwe nyeusi)
wild boar vildsvin Införd på Pemba och Mafia i Tz (nguruwe mwitu)
giraffe giraff  
masai giraffe massaigiraff Tz och S Ke (twiga)
reticulated giraffe nätgiraff N halvan av Ke (twiga)
Rotschild's giraffe, Baringo giraffe rotschildgiraff, baringogiraff V Ke och Lake Nakuru i Ke (twiga)
buffalo buffel  
buffalo, African buffalo afrikansk buffel (mbogo, nyati)
antelopes antiloper  
beisa oryx beisaoryx N om Tanafloden i Ke (choroa, bara bara)
Bohor reedbuck bohorrörbock Tz samt S och V Ke (forhi, tohe)
common waterbuck ellipsvattenbock (kuru, kobu)
Defassa waterbuck defassavattenbock (kuru, kobu)
fringe-eared oryx tofsörad beisa, tofsörad oryx NÖ Tz och S om Tanafloden i Ke
hirola, Hunter’s hartebeest Hunters hartebeest, hirola SÖ Ke (hirola)
impala impala (swala pala)
kob kob Lokal i V (mraye)
kongoni, hartebeest koantilop (kongoni)
mountain reedbuck bergsrörbock Lokal i bergstrakter (tohe ya milima)
puku puku Lokal i S Tz (puku)
roan antelope roanantilop, egentlig hästantilop Lokal i Ke och Tz samt SV Tz (korongo)
sable antelope sabelantilop, svart hästantilop V och S Tz, Shimba Hills i Ke (mbarapi, palahala)
southern reedbuck, common reedbuck stor rörbock SV Tz (tohe ya kusini)
topi topi (nyamera, topi)
wildebeest, brindled gnu strimmig gnu (nyumbu)
spiral-horned bovines skruvhornsantiloper  
bongo bongo Högland i Ke (bongo, ndongoro)
bushbuck buskbock, hieroglyfantilop (pongo, mbawala)
eland, southern eland vanlig eland, älgantilop (pofu)
greater kudu större kudu Lokal (tandala mkubwa)
lesser kudu mindre kudu Ö och C Ke och Tz (tandala ndogo)
sitatunga sitatunga, sumpbock Lokal i V Tz, Saiwa Swamp i Ke
duikers dykare  
Abbot's duiker abbotdykare Lokal i S och Ö Tz (minde)
Ader's duiker, Zanzibar duiker Aders dykare Zanzibar (paa nunga)
black-fronted duiker svartpannad dykare Mt Ke och Mt Elgon i Ke
blue duiker blådykare V Ke, högland i Ö Tz, Zanzibar och Pemba (ndimba, chesi)
bush duiker, common duiker grådykare, buskdykare (nsya)
Harvey's duiker Harveys dykare? Kusten Ke, NÖ kusten Tz samt C och S Tz (funo)
Natal duiker, Natal red duiker röd dykare S Tz (ngarombwi)
Peter's duiker peterdykare V Ke och Tz
yellow-backed duiker gulryggad dykare Lokal i V Ke (kipoke)
dwarf antelopes dvärgantiloper  
Guenther's dikdik Günthers dik-dik N och Ö Ke, lokal NÖ Tz (digidigi ya pua murefu)
Kirk's dikdik Kirks dik-dik (suguya, digidigi)
klipspringer klippspringare (mbuzi mawe, ngurunguru)
oribi oribi, blekbock Lokal samt kusten Ke och SÖ Tz (taya)
Sharpe's grysbok Sharpes grysbok S Tz (dondoro)
steinbuck, steenbok steenbok, stenantilop S Ke, N och C Tz (isha, dondor)
suni suniantilop Kusten och lokalt i inlandet (suni, paa mwekundu)
gazelles gaseller  
gerenuk gerenuk, giraffantilop, giraffgasell N och Ö Ke, NÖ Tz (swala twiga, njonga)
Grant’s gazelle Grants gasell (swala granti)
Thomson's gazelle Thomsons gasell (swala tomi)

 Primater

Lorisider
Galagoer, potto
galago galago  
Demidoff's galago pygmégalago Lokal NV Tz
greater galago, thick-tailed bushbaby jättegalago, tjocksvansad galago C och S Tz (komba ya miombo)
Senegal galago, lesser galago, lesser bushbaby dvärggalago, senegalgalago Ke och N Tz (komba ya senegal)
silver galago silvergalago? Victoriasjön (komba ya kavirondo)
spectacled galago, eastern needle-clawed bushbaby östlig klogalago (komba miwani)
potto potto  
potto potto V Ke (kami)
Mangaber
Highland mangabey, kipunji höglandsmangab Lokalt S Tz
Tana mangabey hattmangab Ke
Markattor
blue monkey, Stuhlman's blue monkey blå markatta (kima)
de Brazza's monkey, Brazza monkey Brazzas markatta Mt Elgon i Ke (kalasinga)
patas monkey husarapa Ke samt Serengeti i Tz
red-tailed monkey, black-cheeked white-nosed monkey svartkindad vitnäsa, rödsvansmarkatta V Ke
Syke's monkey Sykes markatta, vitstrupad markatta (kima)
vervet monkey, black-faced vervet monkey, savannah monkey grön markatta (tumbili)
Babianer
olive baboon olivbabian, anubisbabian N Tz och SV Ke (nyani)
yellow baboon gul babian, babuin Övriga Tz och Ke (nyani)
Guerezor
pied colobus, black-and-white colobus guereza, svartvit guereza  
Angola pied colobus, Angola black-and-white colobus angolaguereza, vitskuldrad guereza Kusten (mbega)
guereza colobus, eastern black-and white colobus, Abyssinian black-and-white colobus östlig svartvit guereza, abessinsk guereza Högland samt V Ke (mbega)
red colobus röd guereza  
Tana river red colobus Tanaflodens guereza Tanafloden i Ke
Zanzibar red colobus zanzibarguereza Zanzibar
Schimpanser
chimpanzee schimpans Tanganyika i V Tz (sokwe mtu)

 Insektsätare

elephant shrew elefantnäbbmus (sengi)
four-toed hedgehog vitbukig igelkott  
golden mole guldmullvad  
otter shrew utternäbbmus Lokal N om Victoriasjön i Ke
shrew näbbmus  

 Gnagare m m

Ekorrar
bush squirrel buskekorre  
flying squirrel, anomalure, flying mouse taggsvansekorre, flygekorre  
giant squirrel jätteträdekorre  
ground squirrel jordekorre  
sun squirrel solekorre  
Harar & kaniner
Cape hare, African hare kaphare (sungura)
scrub hare, savanna hare buskhare, savannhare  
Smith's red rock hare Smiths rödkanin, rödhare SV Ke, N och C Tz (sungura ya mawe)
Uganda grass-hare, bunyoro rabbit Cfrikansk hare NV Ke (sungura ya bunyoro)
spring hare springhare (kamendegere)
Piggsvin
brush-tailed porcupine afrikanskt kvastpiggsvin V Ke, C Tz (njiko)
crested porcupine, northern African crested porcupine vanligt piggsvin (nnungu)
South African porcupine sydafrikanskt piggsvin Tz och NV Ke (nnungu)
Råttor, möss och råttliknande gnagare
blesmol mullvadsgrävare  
cane-rat rörråtta  
climbing mouse trädmus  
common mouse egentlig mus  
creek rat bäckråtta  
crested rat, maned rat manråtta Ke
dormouse sovmus  
fat mouse fettmus Tz samt S och V Ke
four-striped grass mouse fyrstrimmig mus Berg i C och S Ke, berg i N Tz
gerbil ökenråtta Främst N Ke
groove-toothed rat öronråtta SÖ och V Ke, Ö och S Tz
multimammate rat mångspenad råtta  
pectinator östafrikansk gundi N Ke
pouched rat hamsterråtta  
root-rat rotråtta V och C Ke, V Tz
sand-puppy, naked mole-rat kalråtta NÖ Ke
shaggy swamp rat, marsh rat, water rat träskråtta  
soft-furred rat afrikansk mjukpälsråtta  
spiny mouse taggmus  
unstriped grass rat gräsråtta  
zebra mouse, striped grass mouse strimmig gräsmus  

 Fladdermöss

butterfly bat fjärilsfladdermus  
fruit bat flyghund  
horseshoe bat hästskonäsa  
house bat husfladdermus  
leaf-nosed bat bladnäsa  
mouse-tailed bat klaffnäsa N Ke
slit-faced bat hålnäsa  
tomb bat gravfladdermus  
yellow-winged bat gulvingad fladdermus  
 

Dik-dik.