Safari i Kenya och Tanzania – savannen.com

Safari Patrol
www.savannen.com
info@safaripatrol.se

Gepard i Ngorongorokratern.

Gepard i Ngorongorokratern.

Djur och natur:

Gepard

Geparden är ett populärt safaridjur, som du har rätt bra chanser att få se i Tanzania och Kenya. Eftersom den till skillnad från de andra katterna enbart jagar i dagsljus kan du – förvisso med en hel del tur – också få se den jaga.

Jagar med fart

Geparden är världens snabbaste landdäggdjur och kan nå hastigheter strax över 100 km/tim när den löper som snabbast. Farten är dess främsta medel när den jagar – efter att ha smugit sig så nära sitt bytesdjur som möjligt sätter den fart. Den är dock en sprinter och klarar inte av höga hastigheter längre än ett par hundra meter, och måste ge upp jakten om den inte har hunnit ikapp sitt byte innan dess.

Jaktmetoden kräver en relativt öppen terräng där farten kan utnyttjas, samtidigt som det helst ska finnas vegetation eller naturformer som gör det möjligt att smyga sig nära bytet. Om geparden lyckas fälla bytet kvävs det med ett strupbett eller ett bett om nosen.
 

Gepardhona med unge.Gepardhona med unge.

Kan inte skydda maten

Men därmed är inte middagen räddad. Geparden jagar enbart i dagsljus, vilket gör att gamarna kan upptäcka vad som har skett och med sitt cirklande kring platsen leda dit lejon eller hyenor, som utan problem kan jaga bort den mindre geparden från dess byte. Om det är möjligt släpar geparden därför i bytet i skydd, exempelvis i ett buskage eller i högt gräs. Det händer till och med att geparder släpar in middagen under ett fordon med safariturister för att komma undan gamarnas vakande blickar. När den väl börjar äta slukar den maten snabbt för att hinna äta så mycket som möjligt innan eventuella konkurrenter om maten dyker upp. Den kan äta upp till 14 kg vid ett mål.

Geparden jagar både ensam och i mindre familjegrupper – en hona och hennes ungar eller ett par syskon. De vanligaste bytesdjuren är olika hovdjur med vikt upp till 40 kg, exempelvis gaseller, impalor och antilopkalvar. Den jagar även harar. Två jagande gepardhanar kan även ta sig an större byten och har setts angripa zebror och ungbufflar. Den är det enda av de större rovdjuren i Afrika som inte äter as.
 

Gepard i närbild.Gepard i närbild.

Gepardens fiender

Vid sidan om de större rovdjuren, som hyenor och lejon, som dödar geparder och dess ungar om tillfälle ges, är människan dess främsta fiende. Dess päls är eftertraktad, och fastän geparden är fredad i lag i nästan alla afrikanska länder sker en viss jakt, om än i mindre omfattning än förr. Det är möjligt att också ett annat av människans förehavanden utgör ett hot mot gepardpopulationerna på vissa håll – safariturismen. Geparden är så populär att se att safarifordonen flockas kring och följer djuren och försvårar eller stör deras jakt.

Gepardstammen i Afrika (utanför Afrika är geparden i det närmaste utrotad) har en mycket liten genetisk variation, vilket beror på att hela gepardstammen vid något tillfälle i historien har upprätthållits av ett mindre antal djur. Bristen på variation gör arten som helhet mindre motståndskraftig mot exempelvis farsoter.
 

Geparder på spaning på savannen.Geparder på spaning på savannen.

Geparder på safari

Geparden finns i många parker, men inte i några större antal, och den kan vara svår att få se. Bäst är chanserna i de bra kattdjursparkerna Serengeti och Ngorongoro i Tanzania och Masai Mara i Kenya. Förutsättningen för att geparden ska trivas är öppen terräng där den kan jaga. Den förekommer inte i skogar eller i berg.

 

Mer om geparder

Gepard

Latin: Acinonyx jubatus
Engelska: Cheetah
Swahili: Duma
Guideslang: Wachini

Vikt: 35–65 kg
Längd: 110–150 cm
Svanslängd: 65–90 cm
Livslängd: 12 år som vild, 17 i fångenskap
Specialitet: Kan springa i mer än 100 km/tim. Har för detta ändamål "spikskor" – kan till skillnad från andra kattarter inte fälla in klorna

Vistelseområde

Förekommer i Afrika söder om Sahara, främst i Östafrika och södra Afrika utom Sydafrika. Jakten kräver relativt öppen och plan terräng med inslag av skyddande vegetation – men den kan klarar även av att hitta och fånga byten på öppen slätt.

Bytesdjur

I Östafrika är Thomsons gasell och Grants gasell typiska byten för geparden. Dessa är gräsätare och uppträder i öppen gräsmark. Även gnukalvar och zebraföl är lagom stora byten.

Fortplantning

Parningen kan ske när som helst under året, följd av 3 månaders dräktighetstid. Kullstorleken är 1–8 ungar, men normalt 3–4. Ungarna öppnar ögonen efter 1–2 veckor, börjar följa modern och äta kött vid 5–6 veckor och slutar dia helt vid ungefär 3 månaders ålder. Honan flyttar ungarna till nya gömställen ofta när de är små. De lämnar modern vid mellan 1 och 2 års ålder och blir könsmogna när de är mellan 20 och 24 månader.

Andra webbplatser

Cheetah – African Wildlife Foundation

Cheetah – Defenders of Wildlife

Cheetah Conservation Fund

 

Gepard i Lobo-området i norra Serengeti.