Safari i Kenya och Tanzania – savannen.com

Safari Patrol
www.savannen.com
info@safaripatrol.se

Afrikansk elefant.

Nummer 1: Afrikansk elefant.

Djur och natur:

Big five

Uttrycket The big five – de fem stora – är ett samlingsnamn på fem afrikanska däggdjursarter som många safariresenärer hoppas lite extra på att få se:

· Afrikansk elefant
· Noshörning
· Afrikansk buffel
· Lejon
· Leopard

Big five är dock inte de fem största däggdjuren i Afrika, som man av namnet att döma hade kunnat tro. Namnet Big five myntades i svunna tider av jägare och är ett samlingsnamn på de jakttrofédjur som var farligast att jaga till fots.

(Och för sakens skull: Blanda inte ihop den afrikanska buffeln med den asiatiska vattenbuffeln. Den asiatiska buffeln är en beskedlig kossa i jämförelse med den afrikanska.)
  

Spetsnoshörning/svart noshörning.Nummer 2: Noshörning (här spetsnoshörning/svart noshörning).

Big five-parker

I dag används begreppet Big five ofta i samband med turistsafarier, och jakten sker med kamera och inte med gevär. Om en park betecknas som Big five-park menas att de fem aktuella djurarterna förekommer där (vilket de inte gör i alla parker). "Big five-park" antyder dämed artrikedom och djurkvalitet. På de flesta svenska safariresor finns åtminstone någon Big five-park med på programmet. Det innebär att du har chans att se Big five-arterna, men inte att du garanterat kommer att göra det.

Egentligen finns det ingen anledning att hänga upp sig på Big five. Det finns i vårt tycke många andra arter som är minst lika intressanta att se som t ex den afrikanska buffeln – gepard, giraff, apor, serval m m.

Elefant, buffel och lejon

På en bra upplagd normalsafari i Tanzania eller Kenya kan du räkna med att få se elefant, buffel och lejon, som inte är ovanliga eller så svåra att hitta.

Noshörning och leopard

Du behöver mer tur för att få se noshörning och leopard. Du kan också vara betjänt av mer tid – på en längre safari med mer djurskådningstid i leopard- och noshörningsområdena har du större chans att se djuren i fråga.

Leoparden lever ett diskret och under dagarna tillbakadraget liv, medan noshörningen pga av tidigare års intensiva tjuvjakt är sällsynt och bara finns i vissa parker (leoparden finns i de flesta, men lokala faktorer som terräng och vegetation kan styra hur vanligt det är att den observeras).
 

Afrikansk buffel.Nummer 3: Afrikansk buffel.

Var finns Big five?

I Östafrika är bland annat Serengeti och Ngorongorokratern i Tanzania samt Masai Mara i Kenya Big five-parker. Dessa parker är dock inte de bästa i sina respektive områden när det gäller alla de fem djurarterma, utan bäst chans att se alla fem får du genom att kombinera bra parker.

Du har störst chans att få se Big five om du kombinerar Ngorongorokratern och Serengeti i Tanzania eller Masai Mara och Lake Nakuru i Kenya.

Kombinera Serengeti och Ngorongorokratern i Tanzania

Elefant, buffel och lejon kan ses i båda dessa parker.

I Serengeti har du också bra chans att se leopard – parken är en mycket bra leopardpark. Oftast ses leoparderna längs parkens floder och i de många områdena med kopjes/granitöar. Det finns även ett litet noshörningsbestånd i Moru Kopjes (ungefär mitt i parkens södra halva), men räkna inte med att se noshörning där.

Noshörning kan du i stället se i Ngorongorokratern. Arten som finns där är spetsnoshörning/svart noshörning. Beståndet består av några tiotal djur och är därmed inte särskilt stort, men miljön och noshörningarnas födosöksvanor gör att de ses ofta. Du har bra chans att se dem där nere på kraterbottnen. Det finns en liten, liten chans att också se leopard, men hoppas inte för mycket på att du ska göra det. När leoparder ses är det oftast på kratersidorna eller i Leraiskogen eller längs Mungefloden på kraterbottnen.

Kombinera Masai Mara och Lake Nakuru i Kenya

Buffel och lejon kan ses i båda dessa parker. Elefant kan ses i Masai Mara, men finns inte alls i Lake Nakuru.

I Masai Mara har du ganska bra chans att se leopard, framför allt längs floderna och i klippigare områden. Där finns ett litet noshörningsbestånd, men räkna inte med att se noshörning i parken.

Noshörning finns i stället i Lake Nakuru, där både spetsnoshörning/svart noshörning och trubbnoshörning/vit noshörning förekommer. Trubbnoshörningen betar gräs, dvs rör sig i öppen mark, så den är sällan svår att hitta. (Spetsnoshörningen är bladätare, håller sig gärna i tätare vegetation och ses inte lika ofta.) I parken ses också leopard ganska ofta.

Lake Nakuru är en nationalpark, men inte genuin vildmark. Parken är helt inhägnad med höga elstängsel, och den ligger omedelbart utanför staden Nakuru. I parkens norra delar hör man ljud från staden, musik på nätterna m m. Noshörningarna i nationalparken är inte naturliga bestånd, utan djur har förts dit för att skyddas.
 

Lejon.Nummer 4: Lejon.

Biggest five – de fem största

Big five är som nämns ovan inte de fem däggdjursarter som verkligen är de största. De till storleken största arterna är (i sjunkande storleksordning) elefant, flodhäst, noshörning, giraff och elandantilop. Och här avses enbart landäggdjur. Ute i Indiska oceanen utanför ländernas kust förekommer än större däggdjur.
 

Nummer 5: Leopard.

Grupper om fem

Big five

· Elefant
· Noshörning
· Afrikansk buffel
· Lejon
· Leopard

De till storleken största

· Elefant
· Flodhäst
· Noshörning
· Giraff
· Elandantilop

Fem kattdjur

· Lejon
· Leopard
· Gepard
· Serval
· Afrikansk vildkatt

Fem apor

· Grön markatta
· Blå markatta
· Babian
· Svartvit guereza
· Zanzibarguereza

Fem hovdjur

· Elandantilop
· Buskbock
· Klippspringare
· Dik-dikantilop
· Oryx

 

Leopard.