Safari i Kenya och Tanzania – savannen.com

Safari Patrol
www.savannen.com
info@safaripatrol.se

Elefanter i våtmarkerna i sydöstra Tarangire.

Elefanter i våtmarkerna i sydöstra Tarangire.

Tanzania:

Tarangire National Park

Tarangire National Park i norra Tanzania är elefanternas och baobabträdens park, där du vid rätt tid på året – under den svenska hösten – kan få se stora mängden djur.

Vid sidan om elefanterna finns där ett djurliv med många olika däggdjursarter, bland dem de stora rovdjuren, och det mest artrika fågellivet bland de tanzaniska parkerna.

Tarangire ligger nära färdvägen till parkerna Serengeti, Ngorongoro och Lake Manyara och kan därför lätt kombineras med dessa på en safari.
    

Baobabträd i Tarangire.Baobabträd i Tarangire.

Från savann till våtmark

Med en yta om cirka 2 600 km2 är Tarangire en med tanzaniska mått medelstor park. (Jämfört med parkerna i grannlandet Kenya är den tämligen stor – den kenyanska topparken Masai Mara är t ex drygt 1 500 km2.) Höjden över havet brukar uppges till cirka 1 100 meter, men höjderna varierar från omkring 900 möh till över 1 300.

Parken består av många olika vegetationsområden, bland dem öppen grässavann, trädsavann, våtmarker och palmskog. I stora områden i parken finns gott om baobabträd. Tarangirefloden, som flyter från söder till norr genom hela parken och rinner ut i den lilla sodasjön Lake Burungi strax utanför parkgränsen i nordväst, kan sägas vara parkens livsnerv.
 

Tarangirefloden under torrperiod.Tarangirefloden under torrperiod.

Djuren i Tarangire

Tarangires svaghet är att mängden djur varierar mellan olika tider på året. Dess styrka är att när parken väl är bra, då kan den vara mycket bra.

Under den svenska hösten, som är den bästa säsongen, råder torrperiod i Tarangire. Tillgången på ytvatten ute i markerna är då dålig, vilket får djuren att koncentreras till områden kring Tarangirefloden. Då kan stora mängder elefanter uppträda där, parallellt med att vandrande hjordar med gnuer och zebror så års uppehåller sig i parkens norra delar, dit de flesta safariresenärer förlägger sina besök, och är ett tillskott till det stationära djurbeståndet.
 

Elefanthjord vid floden.Elefanthjord vid floden.

Växtätare och apor

Till de stationära djuren hör bland annat afrikansk buffel, giraff, impala, vattenbock, babian och grön markatta. Dik-dikantilopen, som är den minsta av antiloperna och väger mindre än tio kilo, trivs bra på den typ av torrare träd- och busksavann som finns i Tarangire och ses ofta. Också den största antilopen, elandantilopen, ses ibland.

Torrmarksarter som tofsörad oryx och mindre kudu förekommer i delar av parken, men bestånden är små och de ses inte särskilt ofta. Klippspringare och klippgrävlingar förekommer, liksom vårtsvin, rörbock och Grants gasell.

Elefanterna är dock Tarangires signum. Beståndet i området uppgår till cirka 3 000 individer, som när de under torrperioder samlas nära vatten kan tyckas finnas överallt. Ibland uppträder de i samlade hjordar om hundratals djur, vilket är en safariupplevelse att minnas.

Under andra tider på året sprider sig elefanterna över större områden i och utanför parken, med följden att de ses i färre antal och inte lika ofta.
 

Impalaantiloper i Tarangire.Impalaantiloper i Tarangire.

Rovdjur

Även om Tarangire inte hör till de allra bästa kattdjursparkerna kan du mycket väl få se kattdjur under ett besök. Lejon och leoparder är de vanligaste, men också gepard ses emellanåt. Schakaler ses ofta. Manguster, som hör till de små rovdjuren, är inte ovanliga, och med lite tur kan du få se en serval, en av de små afrikanska katterna. Det görs också enstaka observationer av afrikansk vildhund, framför allt i parkens södra delar.
 

Leopardträd.Leopardträd.

Fåglar

De många naturtyperna gör Tarangire till en mycket bra fågelpark med stor artbredd. Parkens artlista uppgår till cirka 550 arter. Allra bäst ur fågelsynpunkt är ofta regnperioderna april–maj och november.

Bland fåglarna i parken finns vitbrynad sporrgök, vitbukad turako, gulstrupig frankolin, maskflyghöna, skrikhavsörn, gycklarörn, svartvingad glada, afrikansk pygméfalk, afrikansk klätterhök, mjölkuv, savannkungsfiskare, rödbukad papegoja, svarthuvad dvärgpapegoja, grön skratthärfågel, rödgul barbett, skattörnskata, svart flugsnappare, sydlig markhornkorp, struts och enfärgad glansstare.
 

Rödgula barbetter på termitstack.Rödgula barbetter på termitstack.

Reptiler

Det finns inga krokodiler i vattendragen i Tarangire. De reptiler som ses oftast är som på så många andra håll mindre ödlor, men också en större ödla, nilvaranen, förekommer. Den uppehåller sig nära vatten och ses ibland på de platser där djurskådningsvägarna korsar Tarangirefloden. Landsköldpaddor förekommer, liksom klippytonorm, även om den senare bara ses av få besökare.
 

Stor sköldödla.Stor sköldödla.

Djurskådning i Tarangire

Nästan all logi för safariresenärer ligger i och utanför Tarangires nordligaste del. Det innebär att den mesta djurskådningen görs i parkens nordligare delar. Här ligger också huvudparkentrén, som ligger ungefär en och en halv timmes bilfärd från Arusha.

Lemiyon och Matete

Områdena längst i norr kallas Lemiyon och Matete. Det är områden med omväxlande öppna och trädbevuxna gräsmarker, varifrån bergen Mount Meru och Kilimanjaro kan ses i fjärran under klara mornar. Här växer bland annat akacior och gott om baobabträd, och längs vattendragen (som frånsett Tarangirefloden oftast är helt torrlagda) många korvträd och en och annan tamarind. En skog av pylmarapalmer kantar ett område längs den västra flodstranden, medan en picknickplats med utsikt och toaletter ligger på den östra.

Bland däggdjuren i områdena syns många olika arter, exempelvis elefanter, impalor, giraffer och bufflar. Här brukar hjordarna med gnuer och zebror synas när de uppehåller sig i parken under höstarna, och den som har tur kan få se den mycket skygga tofsörade oryxen, som lever i ett litet bestånd i parken.

Lemiyon och Matete ligger norr respektive öster om Tarangirefloden, som löper genom hela parken och som ofta är ett bra område att spana efter djur i.

Många av småvägarna kring floden kan vara svårframkomliga under perioder med mycket regn. Det gäller också de vadställen där safarifordon kan korsa floden vid lågt vattenstånd. Den säkraste platsen att passera över till parkens västra halva är bron (Engelhard Bridge) strax söder om Tarangire Safari Lodge, men också den har varit stängd under perioder med extrema nederbördsmängder och höga vattenflöden.
 

Tofsörade oryxer i norra Tarangire.Tofsörade oryxer i norra Tarangire.

Burungi Circuit

I den nordvästra delen av parken ligger Burungi Circuit, en 80 km lång djurspaningsrutt som för dig söderut längs Tarangirefloden och sedan västerut till parkgränsen. Rutten går genom områden med bland annat kandelaberträd, eland och andra antiloper. Här har du också de bästa chanserna att se den skygga mindre kudun, som är en antilop med skruvade horn.

Södra Tarangire

Söder om Matete ligger stora våtmarksområden, som liksom Tarangirefloden innebär tillgång till vatten för djuren. Bufflar, elefanter, zebror och gnuer kan ses här. De flesta besökare som beger sig så här långt söderut i parken tar sig dock sällan längre än till de norra delarna av våtmarkerna, eller ungefär halvvägs genom parken räknat från parkentrén i norr.

Nationalparken fortsätter ytterligare 40–50 km söderut. Dessa södra delar av Tarangire är stora och i hög grad väglösa vildmarksområden som domineras av våtmarkerna Larmakau och Nguselororobi. Dessa vattenfylls under regnperioderna och förser Tarangirefloden med vatten under torrperioderna. Under de senare samlas djur och fåglar i våtmarkerna på grund av tillgången på vatten.

Avsaknaden av bra vägnät gör tillsammans med avstånden att få besöker de södra delarna av Tarangire. Här finns dock två mindre och mer exklusiva tältcamper, Oliver's Camp och Swala Tarangire. Det är i de sydligaste delarna av parken som chansen att se den afrikanska vildhunden är som störst.
 

Silale Swamp, en av våtmarkerna i södra Tarangire. Silale Swamp, en av våtmarkerna i södra Tarangire.

Besöka Tarangire

Tarangire National Park är tillräckligt stor för att tillåta och kanske till och med kräva mer än bara ett kort besök, även om de flesta safarier som besöker parken bara stannar en natt. Skälet till det senare är att de än bättre parkerna Serengeti och Ngorongoro i regel finns med på samma reseprogram och prioriteras.

Vid ett kortare besök med en eller två djurskådningsturer hinner du se parkens norra delar. Mängden parkbesökare är liten, i synnerhet om du jämför med de stora dragplåstren bland parkerna i östra Afrika, t ex Masai Mara och Ngorongoro.

För att bege dig söderut i syftet att försöka se den afrikanska vildhunden bör du ha gott om tid till förfogande, då både avstånden från lodgerna i parken och områdena att avsöka är stora. Chansen att lyckas hitta vildhunden är likväl inte stor, eftersom antalet individer är litet. På en vanlig semestersafari, som ofta har en enda övernattning i Tarangire, saknas förutsättningar att besöka dessa delar av parken. I sällsynta fall observeras vildhunden betydligt längre norrut, så chansen att se den finns, även om den är försvinnande liten.
 

Dik-dikantilop i Tarangire.Dik-dikantilop i Tarangire.

Bästa tiden i Tarangire

Parken brukar vara som bäst under augusti–november. Då finns många djurarter och gott om djur koncentrerade till lättnådda områden längs Tarangirefloden.

I vissa delar av Tarangire förekommer en hel del tsetseflugor, inte minst under perioder med regn. Flugorna är dock sällan något större problem i de norra parkdelar som de flesta safariturister besöker. Du kan dock räkna med att träffa på tsetseflugor, som biter som bromsar, längs den senare delen av vägen genom parken till Tarangire Sopa Lodge.
 

Tarangire i morgonljus.Tarangire i morgonljus.

Mer om Tarangire

Yta: 2 642 km2.

Bäst tid: Den svenska hösten och övrig torrperiod.

Djurliv: Artrik park med skiftande naturtyper, stora elefanthjordar, fåglar.

Vägen dit: Det mesta av den cirka 1,5 timmar långa resan från Arusha görs på asfaltväg. Efter avfarten från huvudvägen återstår knappt 10 km på sämre, oasfalterad väg till parkgränsen.

Andra webbplatser

Tarangire National Park
Tanapa.

Karta

Öppna en pdf-karta över norra Tanzania:

Visa karta över norra Tanzania

Karta över Tarangire

Karta över Tarangire.

Lodger och camper

Det finns förhållandevis få logiställen inne i nationalparken. Fler finns utanför parkgränsen, men de har den nackdel som är typisk för boende utanför parkerna – du måste färdas mellan djurskådningen och nattlogin.

 

Inne i Tarangire

Tarangire Safari Lodge

www.tarangiresafarilodge.com
Mer om Tarangire Safari Lodge

Tarangire Safari Lodge.

Tarangire Safari Lodge är en tältcamp i turistklass belägen cirka 10 km från huvudentrén i norra Tarangire. Campen har 35 tält, 5 bungalower, restaurang, bar, souvenirbutik och swimmingpool. Den har fin utsikt över trädsavannen kring Tarangirefloden. Djur av olika slag kan förekomma på campområdet, i synnerhet nattetid.

Tarangire Sopa Lodge

www.sopalodges.com
Mer om Tarangire Sopa Lodge

Tarangire Sopa Lodge.

En större lodge av god turistklass i nordöstra delen av Tarangire. Lodgen har ett 70-tal rymliga rum, liksom rymliga gemensamma delar som restaurang, bar, lounge och reception. Poolområdet vetter mot bushen.

Maweninga Camp

www.maweninga-camp.com/the_lodge.html

Maweninga Camp

En tältcamp på den västra sidan om Tarangirefloden, cirka 15 km in i parken (räknat från huvudentrén i norr). Dne har 16 tält, restaurang och bar.

Oliver's Camp

www.asilialodges.com
Mer om Oliver's Camp

Oliver's Camp.

En liten och exklusiv camp med god standard som tidigare låg strax utanför parkens östra gräns. Nu har den flyttat in i parken. Man arrangerar bland annat vandringssafarier och har namn om sig att ha mycket bra och kunniga guider.

Swala Tarangire

http://www.sanctuaryretreats.com

Swala Tarangire.

En exklusiv tältcamp i sydvästra Tarangire, långt från de övriga lodgerna och camperna i parken.

 

Utanför parken

Tarangire River Camp

www.mbalimbali.com
Mer om Tarangire River Camp

Tarangire River Camp.

Tarangire River Camp ligger strax utanför parkgränsen till norra Tarangire och är en mindre camp med bra standard. Tälten är rymliga, resta på upphöjda plattformar, och har alla privat badrum med WC och dusch samt egen veranda. Man arrangerar bushvandringar med massajkrigare som eskort i områdena kring campen.

Tarangire Treetops

www.elewana.com
Mer om Tarangire Treetops

Tarangire Treetops.

Tarangire Treetops ligger en bit utanför Tarangires östra parkgräns, någon timmes bilväg genom bushen från huvudvägen till Arusha. Lodgen är exklusiv och rummen byggda på plattformar i träden. Där finns bar, restaurang och pool. Intill lodgen finns ett vattenhål som lockar till sig djur, i synnerhet under torrperioderna.

Lake Burunge Tented Camp

www.tanganyikawildernesscamps.com

Lake Burunge Tented Camp.

Campen har 16 rum med eget badrum och veranda, och en huvudbyggnad med sällskapsrum och matplats. Campen ligger ute i bushen med utsikt över Lake Burunge cirka 30 km nordväst om Tarangire. Läget är därmed inte det bästa för djurskådning inne i nationalparken.

Maramboi Tented Camp

www.tanganyikawildernesscamps.com

Maramboi Tented Camp.

Campen ligger cirka 20 km norr om Tarangire, i riktning mot och söder om Lake Manyara (på andra sidan sjön sett från Lake Manyara National Park). Campen har 20 tält, swimmingpool och restaurang. Läget är avsides från både Lake Manyara och Tarangire.

På sin webbplats hävdar ägarna att området kring campen är det bästa i Östafrika för att se migrationen, de stora vandrande hjordarna med zebror och gnuer. Det är inte korrekt. De hjordar som i folkmun kallas migrationen, eller den stora migrationen, rör sig aldrig i området kring campen, utan långt därifrån i Serengeti och Masai Mara.

Roika Tarangire Tented Lodge

www.tarangireroikatentedlodge.com

Roika är en lodge med 21 rum/tält, belägen cirka 5 km utanför Tarangire National Parks huvudentré. Tälten har eget badrum med dusch och bubbelbad samt egen träveranda. Där finns också sällskapsrum och swimmingpool.

Kikoti Tented Camp

En liten camp strax utanför den nordöstra parkgränsen, belägen i ett område med goda djurchanser. Den har åtta tält. Man arrangerar vandringar och nattsafari.

Tamarind Tented Camp

En tältcamp i turistklass, belägen ca 10 km från huvudvägen (från Arusha) öster om Tarangires nordspets. Campen har tio tält och mässtält.

Boundary Hill Lodge

www.tarangireconservation.com

En nyare lodge belägen i ett privat reservat strax öster om Tarangire National Park. Den har åtta rum med eget badrum och balkong med utsikt. Lodgen får sin el från solpaneler och vindkraft, och regnvatten samlas upp för att användas. Man arrangerar bl a nattsafari och bushvandringar.

Naitolia

www.tarangireconservation.com

En liten ekolodge på privat mark nordost om Tarangire National Park. Den är byggd av lokala och förnybara material, ligger bushnära och erbjuder nattsafari, bushvandringar och en trädkoja för övernattning ute i bushen.