Safari i Kenya och Tanzania – savannen.com

Safari Patrol
www.savannen.com
info@safaripatrol.se

Mjölkuv, lätt igenkännbar på de rosa ögonlocken.

Mjölkuv, lätt igenkännbar på de rosa ögonlocken.

Tanzania:

Fler parker i västra Tanzania

Huvudparkerna i västra Tanzania har förhållandevis få besökare. De ligger långt från landets internationella flygplatser, vilket innebär att det tar mer tid och kostar mer att bege sig dit än till de mer välbesökta turistområdena i norra Tanzania, där bl a Serengeti och Ngorongoro ligger.

Huvudparkerna i västra Tanzania beskrivs på separata sidor på den här webbplatsen.
De är:

Gombe Stream NP
Mahale Mountains NP
Katavi NP

Fler parker

Utöver ovanstående parker finns även andra områden som kan vara intressanta att besöka. Det gäller främst dig som inte är ute efter att se så mycket djur som möjligt (då rekommenderas huvudparkerna ovan), utan som vill se lite mer av landet, se lite avsides platser eller har specialintressen.

Parkerna och områdena som beskrivs nedan har betydligt färre besökare än huvudparkerna, och infrastrukturen i form av vägar, logimöjligheter o d kan vara sämre.

Biharamulo Game Reserve

Biharamulo Game Reserve (1 666 km2) ligger vid Victoriasjöns sydvästra strand. Parken ligger i ett kulligt område och är täckt av tjocka skogar, omväxlande med öppna områden här och var. Ibland besväras parken av stora mängder tsetseflugor.

Bland däggdjuren förekommer bland annat Lichtensteins koantilop, Sharpes grysbok, krokodil och flodhäst. Fågellivet är rikt, med t ex blåbröstad kungsfiskare, rödbukig solfågel och gråfalk bland de

Burigi Game Reserve

Burigi Game Reserve (2 200 km2) ligger i norra Tanzania, strax väster om Victoriasjöns södra spets. Parken är kullig och genomkorsas av två floder. Utöver dessa finns relativt god tillgång på vatten i form av vattenhål och våtmarker. Parken är till stor del täckt av trädbevuxna gräsområden, men där finns även skogsområden och papyrusträsk. Djurlivet är koncentrerat till parkens centrala delar och omfattar bland annat giraff, eland, flodhäst och sabelantilop.

Kigosi & Moyowosi Game Reserve

Kigosi Game Reserve och Moyowosi Game Reserve (tillsammans ca 21 870 km2) ligger i västra Tanzania. Parkerna är de enda i Tanzania där fågelarten träskonäbb med säkerhet förekommer. Den ovanliga antiloparten sitatunga förekommer i Moyowosi.

Porotobergen

Porotobergen är ingen egentlig park, utan ett naturområde som är särskilt värt att besöka för fågelskådare. Bergen ligger längst ned i sydvästra Tanzania, strax norr om Malawisjön. Området består av dalar, våtmarker och bergssidor. Där finns bland annat turakoer, skäggökar, hackspettar och svalor som inte förekommer i parkerna i landets norra delar.

Ugalla Game Reserve

Ugalla Game Reserve (5 000 km2) ligger i centrala västra Tanzania och är uppkallat efter Ugallafloden, som under torrperioderna aldrig torkar ut helt utan lockar till sig goda mängder djur. Under regnperioderna kan flodområdena vara mycket svårtillgängliga på grund av översvämningar. Parken är relativt platt och domineras av flodslätter och miomboskog. Djurlivet är tämligen artrikt. Bland de mest intressanta arterna finns sabelantilop, hästantilop, stor rörbock, oribi, större kudu, lejon, leopard, flodhäst och Lichtensteins koantilop.

Väster om Ugalla, på andra sidan Ugallafloden, ligger Tongwe East Forest Reserve, som är ett cirka 2 800 km2 stort skogsreservat med vaga gränser, i vilket det finns ett stabilt och naturligt bestånd av schimpanser.

Uwanda Game Reserve

Uwanda Game Reserve (ca 6 000 km2) ligger i sydvästra Tanzania, relativt nära Katavi National Park och med ett snarlikt djurliv. Parken domineras av Lake Rukwa, en grund sodasjö. I parken finns puku, topi, eland, stor rörbock, lejon och sitatunga. Där finns gott om krokodiler. Två intressanta mutationer har observerats i området: albinogiraffer och fläckiga zebror. Fler än 400 fågelarter har observerats, bland annat svarthäger, bronsibis och rödhuvad falk.

Den bästa tiden att besöka parken är mellan mars och oktober. Där finns campingplatser, men du måste ta med förnödenheter, utrustning och bränsle själv. Vägarna kan vara svårframkomliga under regnperioderna, då koncentrationen av djur dock är högre.

Tanganyikasjön

Tanganyikasjön (ca 675x80 km och 1 440 m djup), som ligger längs Tanzanias västra gräns, är Afrikas längsta och djupaste sjö. Den har svagt sodavatten och har 250 fiskarter, av vilka de flesta inte finns någon annanstans.

 

Andra webbplatser

Burigi-Akagera
Tanzania Wildlife Corridors.

Moyowosi - Kigosi Game Reserves
Birdlife International.

Karta

Öppna en pdf-karta över Tanzania där du kan se parkerna:

Visa karta över norra Tanzania